Institutt for elkraftteknikk

Emneoversikt

Våre fag skal gi inngående kunnskap om teknologier som anvendes til formål knyttet til elektrisk  energi samt forståelse for sammenhengen mellom energibruk, samfunnsutvikling, miljø og økonomi.