Institutt for elkraftteknikk

– Elektrisk energi for fremtiden

Institutt for elkraftteknikk er et ledende undervisnings- og forskningsmiljø innen elektrisk energiteknikk, energibruk og energiplanlegging.

LynInstituttet deltar aktivt i utviklingen av sivilingeniørstudiet Energi og miljø. Sammen med våre samarbeidspartnere sørger vi for at studiet har høy faglig kvalitet og er tilpasset behovene i norsk næringsliv. Instituttet tilbyr også etter- og videreutdanningskurs innen utvalgte temaer blant våre fagområder som er etterspurt i energiforsyning og industri.

Instituttets forskning har som mål å videreutvikle miljøvennlig elektrisk energiteknikk.

Institutt for elkraftteknikk er organisert i tre faggrupper. Faggruppenes faglige ansvarsområder kan kort beskrives på følgende måte:

Kraftsystemer:
Drifts- og utbyggingsplanlegging, driftssikkerhet og leveringskvalitet, overvåking og vern i kraftnett, ny alternativ energiproduksjon, kraftmarkedet.

Energiomforming:
Kraftelektronikk, elektronikk for energistyring, motordrifter, elektriske maskiner, elektrovarme, feltberegninger.

Elektriske anlegg:
Isolasjonsteknikk, kabelteknologi, kraftforsyning til offshore- og undervannsinstallasjoner, beregning av strøm- og spenningspåkjenninger, vedlikehold og tilstandskontroll av komponenter, elektriske bygningsinstallasjoner, maritime og industrielle elektriske anlegg, EMC, lysteknikk.

I tillegg har instituttet en stab av teknisk og administrativt personale. Disse omfatter elektroservice, mekanisk verksted, datadrift og en instituttadministrasjon.

Kontaktinformasjon

Telefon:
  +47 73 59 42 10

Faks:
+47 73 59 42 79
 
Hjemmeside:
http://www.ntnu.no/elkraft/
Besøksadresse:
  • O. S. Bragstads plass 2E
  • E-blokk 3. etg.
  • 7034 Trondheim
Postadresse:

7491 Trondheim

 


The Norwegian Smartgrid Centre er en nasjonal satsning, og sikter på å "bygge landslaget" innen smartgrids.
En introduksjon for ikke eksperter 

Energikontakten, kontaktledd mellom studenter, faglærere og næringslivet

EMIL, linjeforeningen for Energi og miljøstudentene

NVKS - Norsk vannkraftsenter
10. februar 2014 ble Norsk vannkraftsenter ofisielt åpnet