Ledige stillinger ved institutt for samfunnsøkonomi

Vil du være øvingslærer høsten 2017?

Vi har ledige stillinger i emnene som er listet opp under. Søknadsfristen er 25. mai 2017, og du søker ved å sende epost til econ@ok.ntnu.no. Du trenger ikke legge ved karakterer fra NTNU; dem kan vi slå opp selv. Vi legger mye vekt på karakter, deretter på relevant erfaring og egenskaper/ motivasjon.  

* SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi
6 øvingsuker med 3-4 øvinger per uke. Retting av 2 semesteroppgaver (mange studenter) så det vanlige har vært at 2 studenter deler på jobben.

* SØK1001 Matematikk for økonomer
Øving hver uke i første halvdel av semesteret (uke 34-41). 3-4 øvinger per uke. Retting av 2 semesteroppgaver (samt mange studenter), så det vanlige har vært at 2 studenter deler på jobben.

* SØK1002 Mikroøkonomisk analyse
Øving hver uke i andre halvdel av semesteret (uke 43-47). 3-4 øvinger per uke. Retting av 1 semesteroppgave. Det vanlige har vært at 2 studenter deler på jobben.

* SØK1004 Statistikk for økonomer
Øving hver uke gjennom semesteret. 1-2 øvinger per uke og retting av semesteroppgaver. Det vanlige har vært en øvingslærer, men det er mulig å dele

* SØK2008 Offentlig økonomi
6 øvingsuker. En øving per uke og retting av 1 semesteroppgaver. 

* SØK2009 International macroeconomics (engelsk)
6 øvingsuker. En på norsk og en på engelsk, retting av 1 semesteroppgaver

* SØK2103 Politisk økonomi
6 øvingsuker. En øving per uke og retting av 1 semesteroppgave. 

* SØK3004 Videregående matematisk analyse
Øving hver uke. En øving per uke og en retting av 2 semesteroppgaver

* SØK3006 Olje
6 øvingsuker. En øving per uke og retting av 1 semesteroppgave

* SØK3007 Skatt
6 øvingsuker. En øving per uke og retting av 1 semesteroppgave

* SØK1151 Makro for ledere (for siv.ing-studenter på Gløs)
6 øvingsuker. En øving per uke (på engelsk) og retting av 1 semesteroppgave