Doktorgradsavhandlinger ved NTNU - pressemeldinger 1995-2007

Fram til mars 2007 produserte NTNU pressemeldinger om doktorgrader avlagt ved universitetet. I 1995 begynte disse pressemeldingene å bli lagt ut på nettet. Tjenesten ble lagt ned i mars 2007.

Nye dispuaser ved NTNU
Ph.d.-muligheter ved NTNU

Arkiv: Pressemeldinger doktorgradsavhandlinger 2002-2007

Dr.gradsavhandlinger, sortert på grad:

Søk i pressemeldingene


Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør NTNU, Kontaktinformasjon