TrønderBrain - Dementia in Trøndelag

Populasjonen i Trøndelag har vært forholdsvis stabil gjennom flere århundre. Dette vil forhåpentligvis gjøre det lettere å identifisere arvefaktorer som bidrar til utviklingen av ulike former for demens og andre nevrodegenerative sykdommer.

Contact information

Project leader/ coordinator:
Professor Linda R. White , PhD

Clinical Leader:
Geir Bråthen, MD PhD
Department leader

Research leader: Alzheimer's disease
Sigrid Botne Sando , MD PhD
Senior Consulting Neurologist

Research leader: Parkinson disease
Professor Jan Aasly , MD PhD

Informasjon til deltakere i prosjektet