Det medisinske fakultet

Studier

Det medisinske fakultet tilbyr studier innenfor fagområdene helse, medisin og medisinsk teknologi. Vi utdanner kvalifiserte kandidater til de fleste områder innenfor helsevesenet og helserelatert forskning, næringsliv og forvaltning.


Profesjonsstudiet i medisin

Medisinstudiet er et 6-årig profesjonsstudium som årlig tar opp 120 studenter.

Forskerlinjen er et tilbud til de som allerede under medisinstudiet vil legge grunnlaget for en videre forskerkarriere.


Bachelor og master


Ph.d.-utdanning

Ved Det medisinske fakultet kan du velge mellom ph.d.-programmer i:


Etter- og videreutdanning

Det medisinske fakultet har flere etter- og videreutdanninger (EVU) som er tilpasset deg som er i jobb.


Enkeltemner

Mange av emnene ved Det medisinske fakultet er åpne også for ikke-medisinere. Du må ha en aktiv studierett ved NTNU for å gå opp til eksamen i disse.

» Emnesøk NTNU


Informasjon for studenter

Hvis du allerede er student eller ph.d.-kandidat ved Det medisinske fakultet, finner du praktisk studieinformasjon i venstremenyen.

Hospitering

Du kan søke om å hospitere i enkeltemner hvis du er student ved et annen norsk universitet eller høgskole, og du ønsker å ta emner som skal inngå i en bachelor- eller mastergrad være lærestedet ditt. Det er mulig å hospitere i til sammen to semester.

Søknadsinformasjon for hospitanter

Tidligere student ved DMF?

Registrer deg på NTNU Alumni!

Kontakt Studieseksjonen

Telefon: 72 82 07 00

Faks: 73 59 88 65

E-post: studie@medisin.ntnu.no

Åpningstider:
08.00-15.45 (08.00-15.00 i perioden mai-august)

Besøksadresse:
Olav Kyrres gate 9 Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS)

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Postboks 8905, 7491 Trondheim