Studier ved Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet tilbyr studier innenfor fagområdene helse, medisin og medisinsk teknologi. Vi legger vekt på å utdanne kvalifiserte kandidater til de fleste områder innenfor helsevesenet og helserelatert forskning, næringsliv og forvaltning.

Hvis du allerede er student eller ph.d.-kandidat ved Det medisinske fakultet, finner du praktisk studieinformasjon i venstremenyen.

Profesjonsstudiet i medisin

Medisinstudiet er et 6-årig profesjonsstudium med et årlig opptak på 120 studenter.

Forskerlinjen er et tilbud til de som allerede under medisinstudiet vil legge grunnlaget for en videre forskerkarriere.

Etter- og videreutdanning

Det medisinske fakultet har flere etter- og videreutdanninger (EVU) som er tilpasset deg som er i jobb.

Oversikt over alle aktuelle EVU-tilbud

Enkeltemner

Mange av emnene ved Det medisinske fakultet er åpne også for ikke-medisinere. Du må ha en aktiv studierett ved NTNU for å gå opp til eksamen i disse.

Oversikt over alle emner

Medisinstudenter

Det medisinske fakultet gjennomgår for tiden medisinstudiet. Målet er å ha en ny studieplan på plass til høsten 2015.

Hospitering

Du kan søke om å hospitere i enkeltemner hvis du er student ved et annen norsk universitet eller høgskole, og du ønsker å ta emner som skal inngå i en bachelor- eller mastergrad være lærestedet ditt. Det er mulig å hospitere i til sammen to semester.

Søknadsinformasjon for hospitanter

Tidligere student ved DMF?

Registrer deg på NTNU Alumni!

Kontaktinformasjon

Telefon:
72 82 07 00
Faks:
73 59 88 65
Epost:
studie@medisin.ntnu.no
Nettside:
www.ntnu.no/dmf
Åpningstider:
08.00-15.45 (08.00-15.00 i perioden mai-august)
Besøksadresse:
  • Olav Kyrres gate 9
  • Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS)
Postadresse:
  • NTNU
  • Det medisinske fakultet
  • Postboks 8905
  • 7491 Trondheim