Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU

 

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU lyser årlig ut midler til medisinsk- og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling for forskere i regionen.

Samarbeidsorganet behandler også strategiske saker av felles interesse for helseforetaket og NTNU.


Kontakt: 

Sekretariatet for Samarbeidsorganet kan kontaktes på
samarbeidsorganet@medisin.ntnu.no