Studieprogramråd for master i klinisk helsevitenskap

– Medlemmer 21.08.12 - 30.06.15

Ottar Vasseljen (studieprogramleder), professor ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Bård Kulseng (nestleder), professor ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU

Kari Hanne Gjeilo, førsteamanuensis ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Jon Magnussen, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Turid Follestad førsteamanuensis ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU

Erik Ingve Langbakk, studiekonsulent ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Grete Ottersen Samstad, helsefaglig sjef ved St. Olavs Hospital HF

Marit Ringseth Berg, seniorrådgiver ved Trondheim kommune

Linn Bolstad Schwanborg, masterstudent, kull 2013

Anne Silja Mäkitalo Leer, masterstudent, kull 2014 (smerte og palliasjon)

Eline Holli Halset (vara), Masterstudent, kull 2013 (fedme og helse)

Mari Berge (vara) masterstudent, kull 2014 (fedme og helse)

Karianne Garli Vestheim (vara), masterstudent, kull 2014 (smerte og palliasjon)

Ann-Elin Johansen (vara), masterstudent, kull 2014 (anvendt klinisk forskning)

 

Erik Ingve Langbakk er studieprogramrådets sekretær. 

Ottar Vasseljen er faglig koordinator for studieretning anvendt klinisk forskning. Bård Kulseng er faglig koordinator for studieretning fedme og helse. Kari Hanne Gjeilo er faglig koordinator for studieretning smerte og palliasjon.