Studieprogramråd for master i klinisk helsevitenskap

– Medlemmer 21.08.12 - 30.06.15

Professor Ottar Vasseljen (studieprogramleder)

Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Professor Bård Kulseng (nestleder)

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU

Førsteamanuensis Kari Hanne Gjeilo Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Professor Jon Magnussen

Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Førsteamanuensis Turid Follestad

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU
Studiekonsulent Erik Ingve Langbakk Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Helsefaglig sjef Grete Ottersen Samstad

St. Olavs Hospital HF

Seniorrådgiver Marit Ringseth Berg

Trondheim kommune

Masterstudent Linn Bolstad Schwanborg

Kull 2013

Masterstudent Anne Silja Mäkitalo Leer

Kull 2014 (smerte og palliasjon)

Masterstudent Eline Holli Halset (vara) Kull 2013 (fedme og helse)
Masterstudent Mari Berge (vara) Kull 2014 (fedme og helse)
Masterstudent Karianne Garli Vestheim (vara) Kull 2014 (smerte og palliasjon)
Masterstudent Ann-Elin Johansen (vara) Kull 2014 (anvendt klinisk forskning)

Erik Ingve Langbakk er studieprogramrådets sekretær. 

Ottar Vasseljen er faglig koordinator for studieretning anvendt klinisk forskning. Bård Kulseng er faglig koordinator for studieretning fedme og helse. Kari Hanne Gjeilo er faglig koordinator for studieretning smerte og palliasjon.