Studieprogramråd for master i klinisk helsevitenskap

- Medlemmer 21.08.12 - 30.06.15

Dekanus har oppnevnt følgende medlemmer av programrådet for master i klinisk helsevitenskap: 

Professor Ottar Vasseljen (studieprogramleder)

Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Førsteamanuensis Bård Kulseng (nestleder)

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU

Professor Jon Magnussen

Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Førsteamanuensis Turid Follestad

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU

Helsefaglig sjef Grete Ottersen Samstad

St. Olavs Hospital HF

Seniorrådgiver Marit Ringseth Berg

Trondheim kommune

Masterstudent Linn Bolstad Schwanborg

Kull 2013

Masterstudent Marianne Hauan

Kull 2012

Masterstudent Eline Halset (vara) Kull 2013
Masterstudent Linn Bøhler (vara) Kull 2012

Studiekonsulent Borgny Hedvig Wold er studieprogramrådets sekretær. 

Ottar Vasseljen er faglig koordinator for studieretning anvendt klinisk forskning. Bård Kulseng er faglig koordinator for studieretning fedme og helse.