Studieprogramråd for master i klinisk helsevitenskap

– Medlemmer 01.07.15 - 30.06.18

Jon Magnussen (studieprogramleder), professor ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Bård Kulseng (nestleder), professor ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU

Petter Borchgrevink, professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Ottar Vasseljen, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Aslak Steinsbekk, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Anders Grimsmo, professor/nestleder ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Erik Ingve Langbakk, studiekonsulent ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Grete Ottersen Samstad, St. Olavs Hospital HF

Eva Rinnan, Trondheim kommune

Mette Klouman, masterstudent, kull 2015

Anne Silja Mäkitalo Leer, masterstudent, kull 2014 (smerte og palliasjon)

 

Erik Ingve Langbakk er studieprogramrådets sekretær. 

Jon Magnussen er faglig koordinator for studieretning anvendt klinisk forskning. Bård Kulseng er faglig koordinator for studieretning fedme og helse. Petter Borchgrevink er faglig koordinator for studieretning smerte og palliasjon.

Wed, 28 Oct 2015 10:38:56 +0100