Studieprogramråd

Det er opprettet studieprogramråd for profesjonsstudiet i medisin og alle bachelor-, master- og ph.d.-programmene ved Det medisinske fakultet. Studieprogramrådene består av vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte, tillitsvalgte studenter og eksterne representanter, og møtes vanligvis én eller to ganger per semester. Studieprogramrådene ledes av en studieprogramleder.


Bachelor og master

I perioden 2015 - 2018 har studieprogramrådene følgende mandat og sammensetning:

Barn og unges psykiske helse

Mandat

Medlemmer

Bevegelsesvitenskap (bachelor) Mandat Medlemmer
Bevegelsesvitenskap (master) Mandat Medlemmer
Farmasi Mandat Medlemmer

Helseinformatikk

Mandat

Medlemmer

Klinisk helsevitenskap

Mandat

Medlemmer

Exercise Physiology

Mandat

Medlemmer

Molecular Medicine

Mandat

Medlemmer

Neuroscience

Mandat

Medlemmer

Public Health Mandat Medlemmer

 

Profesjonsstudiet i medisin

I perioden 2014 - 2017 har studieprogramrådet følgende mandat og sammensetning:

Profesjonsstudiet i medisin

Mandat

Medlemmer

 


Ph.d.

I perioden 2011 - 2014 har ph.d.-komiteen og studieprogramrådene følgende mandat og sammensetning:

Ph.d.-komiteen

Mandat

Medlemmer

Klinisk medisin

Mandat

Medlemmer

Medisinsk teknologi

Mandat

Medlemmer

Molekylærmedisin

Mandat

Medlemmer

Nevrovitenskap

Mandat

Medlemmer

Samfunnsmedisin

Mandat

Medlemmer

Palliative Care Mandat Medlemmer

 

Illustrasjonsbilde/FOTO

Kontakt Det medisinske fakultet

Telefon: 72 82 07 00
E-post:
dmf-post@medisin.ntnu.no

Kart og parkering
- Bruk de elektroniske kartene i MazeMap for å finne fram på Campus Øya.
- Oversiktskart (pdf)

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Postboks 8905
7491Trondheim

Besøksadresse:
Medisinsk teknisk forskningssenter
Det medisinske fakultet
Olav Kyrres g. 9
0800-1545 (mai-august 0800-1500)