Fakta om Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultets (DMF) viktigste oppgaver er utdanning, forskning, innovasjon og formidling. Fakultetet har i 2013 omlag 1200 ansatte, ca. 700 medisinstudenter og rundt 1800 andre studenter på ulike studieprogram og emner. DMFs forskning og undervisning dekker de fleste disipliner innenfor fagområdet medisin.

Studier
DMF tar opp 120 nye medisinstudenter hvert år og er det mest populære medisinstudiet i Norge. DMF har fem masterprogram med nesten 400 studenter og fem ph.d. program med cirka 400 ph.d.-studenter i 2013. Fakultetets utdanningstilbud omfatter også etter- og videreutdanning samt enkeltemner av mange slag. 

Forskning
Forskningen spenner over alt fra rene basalforskningsmiljøer, til translasjonsforskning i skjæringspunktet mellom basalforskning og klinisk forskning, og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning.

Fakultetets tre strategiske satsningsområder er medisinsk teknologi, translasjonsforskning og helseundersøkelser/biobanker.

Fakultetet har særskilt fokus på medisinsk teknologi som også er ett av NTNUs tverrfaglige satsingsområder.

En annen viktig satsing er helseundersøkelser og biobanker, primært gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Regional forskningsbiobank Midt-Norge.

Fakultetet har to Sentre for fremragende forskning (SFF); ett i hukommelsesbiologi (CBM), som også har status som Kavli Institute for Systems Neuroscience, og ett i molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR).

Fakultetet har også et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen medisinsk bildeteknologi (MI Lab).
 

Illustrasjonsbilde/FOTO

Kontaktinformasjon

Telefon: 72 82 07 00
E-post:
dmf-post@medisin.ntnu.no

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Postboks 8905
7491Trondheim

Besøksadresse:
Medisinsk teknisk forskningssenter
Det medisinske fakultet
Olav Kyrres g. 9
0800-1545 (mai-august 0800-1500)

Kart og parkering
- Bruk de elektroniske kartene i MazeMap for å finne fram på Campus Øya.
- Oversiktskart (pdf)