Ortopedisk forskningssenter

I 1998 ble Nasjonalt kompetansesenter for ortopediske implantater etablert ved Regionsykehuset i Trondheim (nå: St.Olavs Hospital HF). Aktivitetene hittil har vært fokusert på pre-klinisk og klinisk evaluering av hofteproteser. Det er etablert et moderne laboratorium med avansert utstyr for kliniske tester av implantater.

Kompetansesenteret har nært samarbeid med ortopedisk avdeling, St.Olavs Hospital HF i Trondheim, den største ortopediske avdeling i Norge. Senteret samarbeider med SINTEF på ulike felt innen teknologi.

Kompetansesenteret er lokalisert i det 15.000 kvm store Medisinsk Teknisk Forskningsenter, 1 minutts gange fra St. Olavs Hospital HF og 5 minutters gange fra Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Illustrasjonsbilde/FOTO

Kontakt Ortopedisk forskningssenter

Telefon:
(+47) 73 55 03 14
Faks:
(+47) 73 55 03 00
Epost:
kristin.haugan@ntnu.no
Besøksadresse:
  • Norway
  • Medisinsk teknisk forskningssenter
  • Olav Kyrres gt.3
  • N-7489
  • Trondheim