LOSAM

Losam er det lokale samarbeidsutvalget ved DMF. Her sitter representanter for arbeidsgiver, vernetjenesten og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU.

Personene som sitter i LOSAM er:

Fra arbeidsgiversiden:
Fungerende dekan Björn Gustafsson

Seksjonssjef HR/HMS Albert Adrian Verhagen
Sekretær i LOSAM Bjarne Lein

Fra fagforeningene og vernetjenesten:

Organisasjon

Medlemmer

Varamedlemmer

Parat

Jørn Ove Sæternes

Cicilie M. Fosterud

NTL

Anne-Britt Hofstad

Jannicke Gjølme Eriksen

FF

Ingerid Brænne Arbo

Kjartan W. Egeberg

Nito

Sissel Skarra

Anne Kristensen

LVS

Helge Bjørnstad Pettersen

Anna Midelfart

Tekna

Bent Håvard Hellum

Øystein Risa

Lokalt hovedverneombud
ved DMF

Gunnar Hansen

Knut Sverre Grøn