Det medisinske fakultet

Kontaktinformasjon

Det medisinske fakultet holder til på Øya i Trondheim. Fakultetsledelsen og administrasjonen har tilhold i 1. og 2. etg. i Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS). Fagmiljøene er spredt rundt på mange bygninger på området og er tett integrert med St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

 

Stig Slørdahl
Dekan
Stig A. Slørdahl
Blogg
 

 

 

 

Hilde Grimstad
Prodekan for utdanning
Hilde Grimstad
 

 


 

 

Bjørn Gustafsson
Prodekan for forskning
Bjørn Gustafsson
 

 


 

 

Arild Skaug Hansen
Administrativ koordinator
Arild Skaug Hansen
 

 

 

 

 

Pressekontakt

Hanne Strypet
Kristina Jones

Studiespørsmål

Kontakt Studieadministrasjonen

Kontaktinformasjon

Telefon: 72 82 07 00
E-post:
dmf-post@medisin.ntnu.no

Kart og parkering
- Bruk de elektroniske kartene i MazeMap for å finne fram på Campus Øya.
- Oversiktskart (pdf)

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Postboks 8905
7491Trondheim

Besøksadresse:
Medisinsk teknisk forskningssenter
Det medisinske fakultet
Olav Kyrres g. 9
0800-1545 (mai-august 0800-1500)

 

Instituttledere

Lars Jacob Stovner, Nevromedisin

Siri Forsmo, Samfunnsmedisin

Marite Rygg, Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Toril A Nagelhus Hernes, Sirkulasjon og bildediagnostikk

Magne Børset, Kreftforskning og molekylær medisin

May-Britt Moser, Kavliinstituttet / Senter for nevrale nettverk

Odd Sverre Westbye, RKBU Midt-Norge

Illustrasjonsbilde/FOTO

Spørsmål angående disse websidene?
Ta kontakt med konst. kommunikasjonsleder  eller hovedwebmaster