Det medisinske fakultet

Kontaktinformasjon

Det medisinske fakultet holder til på Øya i Trondheim. Fakultetsledelsen og administrasjonen har tilhold i 1. og 2. etg. i Medisinsk teknisk forskningssenter. Fagmiljøene er spredt rundt på mange bygninger på området og er tett integrert med St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset.

 

Stig Slørdahl

 


Dekan
Stig A. Slørdahl
Blogg
 

 Hilde GrimstadProdekan for utdanning
Hilde Grimstad

Helge KlunglandProdekan for forskning
Bjørn Gustafsson

Arild Skaug Hansen

 

 

Administrativ koordinator
Arild Skaug Hansen
 

Pressekontakt
Anne Steenstrup-Duch
Hanne Strypet


Tue, 25 Feb 2014 13:18:15 +0100

Kontaktinformasjon

Telefon: 72 82 07 00
E-post:
dmf-post@medisin.ntnu.no

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Postboks 8905
7491Trondheim

Besøksadresse:
Medisinsk teknisk forskningssenter
Det medisinske fakultet
Olav Kyrres g. 9
0800-1545 (mai-august 0800-1500)

Kart og parkering
- Bruk de elektroniske kartene i MazeMap for å finne fram på Campus Øya.
- Oversiktskart (pdf)

Instituttledere

Lars Jacob Stovner, Nevromedisin

Siri Forsmo, Samfunnsmedisin

Marite Rygg, Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Toril A Nagelhus Hernes, Sirkulasjon og bildediagnostikk

Magne Børset, Kreftforskning og molekylær medisin

May-Britt Moser, Kavliinstituttet / Senter for nevrale nettverk

Odd Sverre Westbye, RKBU Midt-Norge

Illustrasjonsbilde/FOTO

Spørsmål angående disse websidene?
Ta kontakt med kommunikasjonsleder eller hovedwebmaster