Det medisinske fakultet

Kontaktinformasjon

Det medisinske fakultet holder til på Øya i Trondheim. Fakultetsledelsen og administrasjonen har tilhold i 1. og 2. etg. i Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS). Fagmiljøene er spredt rundt på mange bygninger på området og er tett integrert med St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

Ledelse

Stig Slørdahl
Dekan
Stig A. Slørdahl
Blogg
 

 

 

Bjørn Gustafsson
Fungerende dekan
Bjørn Gustafsson
 

 

 

 

Hilde Grimstad
Prodekan for utdanning
Hilde Grimstad
 

 


 


Prodekan for forskning
Pål R. Romundstad

 

 


 

Arild Skaug Hansen
Administrativ koordinator
Arild Skaug Hansen
 

 

 

 

Instituttledere

» Ansatte

Kontakt Det medisinske fakultet

Telefon: 72 82 07 00
E-post:
dmf-post@medisin.ntnu.no

Kart og parkering
- Bruk de elektroniske kartene i MazeMap for å finne fram på Campus Øya.
- Oversiktskart (pdf)

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Postboks 8905
7491Trondheim

Besøksadresse:
Medisinsk teknisk forskningssenter
Det medisinske fakultet
Olav Kyrres g. 9
0800-1545 (mai-august 0800-1500)

 

Pressekontakter

Johanne Nome,
kommunikasjonsleder

Hanne Strypet,
kommunikasjonskonsulent

 

Studiespørsmål

Kontakt Studieadministrasjonen

Medisinsk teknisk forskningssenter

Spørsmål angående disse websidene?
Ta kontakt med nettredaktør eller kommunikasjonsleder.