Kjernefasiliteter ved DMF

Flere kjernefasiliteter holder til på Det medisinske fakultet. Les mer om hva en kjernefasilitet er og hvilke kjernefasiliteter vi har på den engelske nettsiden, eller gå direkte til en av kjernefasilitetenes nettsider:


Fri, 28 Feb 2014 11:18:53 +0100