Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) har som oppgave å drive medisinsk forskning, veiledning og undervisning på høyt nivå for å oppnå bedre helse. Instituttet har viktige oppgaver både i legeutdanningen og i mastergradutdanning og phd-utdanning innen molekylær medisin. Aktivitetene omfatter basal- og klinisk forskning innen kreft, lindrende kreftbehandling, blodsykdommer, hud- og kjønnssykdommer, infeksjonssykdommer, molekylær cellebiologi, fotodynamisk terapi (pdt), fysiologi, immunologi, toksikologi, fordøyelsessykdommer og gastrokirurgi, eksperimentell kirurgi, endokrinologi, nyresykdommer, urologi og medisinsk etikk.

Nyheter

 ""

IKM kontaktinformasjon

Telefon:
+47 91 89 76 47

Faks:
+47 72 82 57 36

E-post:
ikm-post@medisin.ntnu.no

Besøksadresse:
3. et. Gastrosenteret
Prinsesse Kristinasgt. 1
Trondheim

Postadresse: 
Det medisinske fakultet
Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin
Postboks 8905
N-7491 Trondheim