Det medisinske fakultet

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Laboratorie

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) driver basal- og klinisk forskning, veiledning og undervisning. Instituttets fagområder er kreft, lindrende kreftbehandling, blodsykdommer, hud- og kjønnssykdommer, infeksjonssykdommer, molekylær cellebiologi, fotodynamisk terapi, fysiologi, immunologi, toksikologi, fordøyelsessykdommer og gastrokirurgi, eksperimentell kirurgi, endokrinologi, nyresykdommer, urologi og medisinsk etikk.

Instituttet er en del av Det medisinske fakultet.

Kontakt