Forsvarlig gjennomføring av medisinsk- og helsefaglig forskning


Skal du forske? Dette må du vite!

På disse web-sidene finner du forskningsadministrative rutiner og veiledninger som skal sikre at medisinsk og helsefaglig forskning ved NTNU gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

Prosjektleder har det operative ansvaret i gjennomføringen av prosjektet fra planlegging til avslutning.

Forskningsansvarlig skal ha oversikt over prosjektporteføljen, vurdere prosjektene i forhold til enhetens strategi og ressurser, se til at prosjektene gjennomføres i tråd med lovverk, godkjenninger og rutiner og følge opp at avvik blir lukket.