Det medisinske fakultet

Forskning

Instituttenes forskningssider

Prosjekter/nasjonale sentre

Hovedområder innen forskning

Translasjonsforskning

Translasjonsforskning bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning. Målet er en bedre pasientbehandling.

Medisinsk teknologi

Gjennom samarbeid med teknologimiljøene ved NTNU og SINTEF bidrar vi til å utvikle teknologi for en bedre diagnostikk og pasientbehandling.

Helseundersøkelser, biobanker og registre

Helseopplysninger og biologisk materiale samlet inn fra helseundersøkelser og helsetjenesten gir oss kunnskap som kan føre til en bedre folkehelse.  

Global helse

Sammen med St. Olavs Hospital skal vi gjennom forskning, undervisning og klinisk virksomhet bidra til å løse de store globale helseutfordringene.
 

Er du forsker?

Støtte til deg som skal forske.

Laboratoriebilde

Ph.d.-utdanning

Ph.d-utdanningen har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Nasjonale forskerskoler

Det medisinske fakultet er deltaker i fem Nasjonale forskerskoler for ph.d-kandidater.

Disputaser

#NTNUmedicine blogg