Er du forsker?

Helseforskningsportalen

Infrastruktur/kjernefasilitet

Vi har avansert infrastruktur innen både klinisk- og basalforskning, med tilknyttet personell med spesialkompetanse for både ansatte og eksterne forskere. 

Forskningsstøtte


Global helse

Sammen med St. Olavs Hospital skal vi gjennom forskning, undervisning og klinisk virksomhet bidra til å løse de store globale helseutfordringene.
Global helse


#NTNUmedicine blogg

Ph.d.-utdanning

Ph.d-utdanningen har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.


Ledige stillinger


Kontaktinformasjon

Telefon: 72 82 07 00
E-post:
dmf-post@medisin.ntnu.no

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Postboks 8905
7491Trondheim

Besøksadresse:
Medisinsk teknisk forskningssenter
Det medisinske fakultet
Olav Kyrres g. 9
0800-1545 (mai-august 0800-1500)

Kart og parkering
- Bruk de elektroniske kartene i MazeMap for å finne fram på Campus Øya.
- Oversiktskart (pdf)