Det medisinske fakultet

Forskning

Labbilde Foto: Geir Mogen / NTNU

Forskningen ved Det medisinske fakultet spenner over alt fra rene basalforskningsmiljøer, til translasjonsforskning i skjæringspunktet mellom basalforskning og klinisk forskning, og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning.

Fakultetets tre strategiske satsningsområder er medisinsk teknologi, translasjonsforskning, og helseundersøkelser og biobanker.

  • Translasjonsforskning bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning. Målet er en bedre pasientbehandling.
  • Gjennom samarbeid med teknologimiljøene ved NTNU og SINTEF bidrar vi til å utvikle teknologi for en bedre diagnostikk og pasientbehandling.
  • Helseopplysninger og biologisk materiale samlet inn fra helsetjenesten og helseundersøkelser som Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, gir oss kunnskap som kan føre til en bedre folkehelse.  

Det medisinske fakultet er vertsfakultet for NTNUs strategiske satsingsområde NTNU Helse.

I vår satsing på global helse skal vi gjennom forskning, undervisning og klinisk virksomhet bidra til å løse de store globale helseutfordringene, sammen med St. Olavs Hospital.