MedIm - Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning

– et landsomfattende tverrfaglig nettverk som fremmer kvalitet i forskerutdanningen

Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning finansieres av Norges forskningsråd for å koordinere, integrere og styrke forskerutdanningen innen medisinsk avbildning i Norge.

MedIm er en nettverksforskerskole hvor de fire største norske universitetene er likeverdige partnere .

Forskerskolens prioriterte fagområder er ultralyd, MR, PET, CT, bildeveiledet kirurgi, biomedisinsk optikk og bionanoteknologi. Stipendiater fra en rekke fagområder er velkommen til å delta, både fra medisin- og helsefag, teknologiske fag og naturvitenskapelige fag.

Forskerskolen tilbyr en rekke tilskudd, støtteordninger og stipend til både stipendiater , faglærere og veiledere .

For mer informasjon, vennligst se vår engelskspråklige nettside .

Illustrasjonsbilde/FOTO