Velkommen til Forskerlinjen i medisin

Forskerlinjen i medisin er et tilleggsstudium for studenter på medisinstudiet ved NTNU.
Forskerlinjen er organisert studentforskning i ca 4 år, der noen semester er avsatt til forskning i sin helhet og de resterende semestre er lagt opp som deltidsforskning ved siden av medisinstudiet. Medisinstudiet forlenges fra 6 til 7 år.

Muntlige forskerlinjeeksamen høsten 2014

Studentene som leverer forskerlineoppgave og får oppgaven bedømt bestått, skal deretter presentere og forsvare forskerlinjeoppgaven. Alle interesserte er velkommen til å høre på

Presentasjoner denne høsten:

Eline Storm, 28. oktober
Tale Bjerknes, 31. oktober
Asbjørn Junker, 3. november
Tormod Rogne, 10. november
Johanne Marie Iversen, 10. november
Arild Wiebe de Vries, 17. november 
Tone Bull Enger, 18. november
Martin Uglem, dato kommer

 

Glukosetoleranse og fødselsvekt

Forskerlinjestudent Tormod Rognes første publikasjon "Association between low blood glucose increase during glucose tolerance tests in pregnancy and impaired fetal growth",  omtales i Tidsskriftets serie Min første publikasjon

Informasjon om forskerlinjen til 1., 2. og 3. årskull 2014

De første informasjonsmøtene i høst er gjennomført i september. for 2. og 3. årskull vil det bli nye informasjonsmøter senere i høst.

 

Forskerlinjestudent Tone Bull Enger blogger på #ntnumedicine

En reise i Alfred Nobels fotspor

Forskerlinjestudent Tone Bull Enger var på forskningsopphold ved et universitetssykehus i Tyskland. Sykehus nominerte henne til å delta på "64th Lindau Nobel Laureate Meeting, Physiology or Medicine" sommeren 2014. Tone var en av rundt 600 unge forskere som ble valgt ut og fikk delta på konferansen og møte 37 tidligere nobelprisvinnere. Tone har blogget om opplevelsen.

Adresseavisen: intervju med tre tidligere forskerlinjestudenter

Forskerlinjestudent Tale Bjerknes jakter på hjerneceller

We are born with an innate system that registers borders, ledges and cliffs. Not just the scary and dangerous ones, but all kinds of obstructions and vertical changes in the environment.

Les om hennes forskning i #NTNUMedicine

Cerebral parese

Er det fare for at det ufødte barnet kan få hjerneskade dersom mor har svangerskapsforgiftning?

Forskerlinjestudent Kristin Melheim Strand blogger om sine forskningsresultater på #NTNUMedicine

Les hva to studenter forteller om sine forskerlinjeprosjekt

Signy Camilla Eidstuden og Martin Uglem anbefaler Forskerlinjen, se artikkel i Universitetsavisa

Hvor stor er risikoen ved hjerteoperasjon?

Kristin Berg Sandal utvikler  ny modell for å predikere risikoen for død ved hjertekirurgi. Les om hennes første publikasjon

Forskning på hjernen i Trondheim

Forskerlinjestudent Tore Wergeland Meisingsets første publikasjon (om Alexanders sykdom) omtalt i Tidsskriftet "Min første publikasjon"

Kartlegging av hjernens navigasjonssystemer

Forskerlinjestudent Tale Litlére Bjerknes har publisert i Science. Les omtale av artikkelen i Tidsskriftets serie "Min første publikasjon"

Tidsskriftets serie Min første publikasjon

Nytt liv med cochleaimplantat

Tidsskriftet har en ny serie under Nyheter: Min første publikasjon

Silje Hammervold Rembars forskerlinjeprosjekt presenteres

Tidsskriftet: Min første publikasjon

Gener og reaksjonsveier knyttet til preeklampsi

Siv Boon Mundal og Mari Løset har publisert i  American Journal of Obstetrics and Gynecology

Tidsskriftet: Min første publikasjon

Overvekt beskytter mot hjerneblødning

Marie Søfteland Sandveis artikkel i Stroke presenteres

Nasjonal evaluering av Forskerlinjen i Medisin

Våren 2007 gjennomførte forskerlinjeledelesen ved UiB, UiO, NTNU og UiT en nasjonal evaluering av Forskerlinjen, med spørreundersøkelse blant studenter, veiledere og admistrativt personale. Hensikten var å måle hvorvidt Forskerlinjen oppfyller målsettingen om å rekruttere flere leger til forskning, samtidig som graden av tilfredshet med Forskerlinjen faglig og organisatorisk ble målt.

Spørreundersøkelsen er evaluert og har resultert i en vitenskapelig artikkel publisert i BMC Medical Education 2009 volum 9. Artikkelen i fulltekst kan leses her.


Forsker

Illustrasjonsbilde/FOTO

Forskerlinjen kontaktinfo

Postadresse:

  • Det medisinske fakultet - ISM
  • Postboks 8905
  • 7491 Trondheim
Telefon:
+47 73 59 01 39
Epost:
forskerlinjen@medisin.ntnu.no
Åpningstider:
0800-1545 (mai-august 0800-1500)
Besøksadresse:
  • Institutt for samfunnsmedisin, Håkon Jarls gt 11, Øya