Felles forskningsutvalg (FFU) og Felles utdanningsutvalg (FUU) for St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet.

  Akutten/hjerte-lungesenteret ved St. Olavs Hospital, Foto: Geir Mogen

Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg ble opprettet i 2012 som et av flere tiltak for å styrke samarbeid om utdanning og forskning i det integrerte universitetssykehuset. Utvalgene er besluttet opprettet av styrene ved St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet som et ledd i å styrke integrasjonen.

Utlysninger Tidligere tildelinger - Referater

 

Utlysning av forskningsmidler for 2016 - Felles Forskningsutvalg

Felles Forskningsutvalg utlyser midler til toårig forskningsprosjekt (inntil 1 mill) og forskerstillinger (50 %).

Søknadsfristen er 15.juni kl. 16:00.

Utlysning av forskningsmidler og praktisk informasjon

Generell info

Kontakt

Rannveig T. Storeng Tlf: 73 59 01 95 - Mobil: 90 18 04 12

Maria Henningsen Tlf: 73 59 89 94 - Mobil: 47 61 86 29