Felles forskningsutvalg (FFU) og Felles utdanningsutvalg (FUU) for St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet.

  Akutten/hjerte-lungesenteret ved St. Olavs Hospital, Foto: Geir Mogen

Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg ble opprettet i 2012 som et av flere tiltak for å styrke samarbeid om utdanning og forskning i det integrerte universitetssykehuset. Utvalgene er besluttet opprettet av styrene ved St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet som et ledd i å styrke integrasjonen.

Gå til utlysning av forskningsmidler for 2017

Mon, 02 May 2016 15:48:52 +0200

Generell info

Kontakt

Mai Hege Stokke tlf: 93633380
Hanne Smevik tlf: 92029687