Felles forskningsutvalg (FFU) og Felles utdanningsutvalg (FUU) for St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet.

  Akutten/hjerte-lungesenteret ved St. Olavs Hospital, Foto: Geir Mogen

Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg ble opprettet i 2012 som et av flere tiltak for å styrke samarbeid om utdanning og forskning i det integrerte universitetssykehuset. Utvalgene er besluttet opprettet av styrene ved St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet som et ledd i å styrke integrasjonen.

I mandatet for utvalgene står det blant annet at «utvalgene skal skape økt bevissthet og forpliktelse til forskning og undervisning.» Videre sier mandatet at «utvalgene skal gi råd til felles ledermøte for DMF og St.Olavs Hospital i saker som angår forskning og undervisning.»

Felles Forskningsutvalg bevilger hvert år midler til forskning og innovasjon ved det integrerte universitetssykehus. Les mer om forskningsmidlene her.

Viktig å huske på før du sender inn artikkel til publisering

Ved alle tildelinger fra FFU stiller vi krav om at det adresseres til et helseforetak i helseregionen Midt-Norge, og vi får ofte spørsmål om hva som menes med dette. I...

Ved alle tildelinger fra FFU stiller vi krav om at det adresseres til et helseforetak i helseregionen Midt-Norge, og vi får ofte spørsmål om hva som menes med dette.

I henhold til retningslinjer om publisering vedtatt både i Universitets- og høgskolerådet og Nasjonal strategigruppe for helseforskning (NSG) skal man adressere til institusjoner som har hatt vesentlig bidrag til publikasjonen. Som vesentlig bidrag menes blant annet finansiering. Derfor ber Felles Forskningsutvalg om at Helse Midt-Norge eller et helseforetak i regionen skal krediteres.

Det vil si at den som skal publisere noe, hvor studien er (del)finansiert av FFU, skal føre opp aktuelt helseforetak (eller regionalt helseforetak om det er aktuelt), som adresse på publikasjonen, i tillegg til NTNU-adressen.

Det er selvfølgelig fint om man nevner Helse Midt-Norge RHF eller Felles Forskningsutvalg under funding sources, acknowledgements eller lignende, men vi krever det ikke. Det som kreves, er altså at det adresseres til det helseforetaket man er tilknyttet eller samarbeider med. 


Fagrapportering for 2013, samt tidligere år

Alle som mottar forskningsmidler fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU er pålagt å fagrapportere hvert år. Disse rapportene blir publisert via det nasjonale eRapport systemet. Her kan du søke på...

Fagrapportering for 2013, samt tidligere år

Alle som mottar forskningsmidler fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU er pålagt å fagrapportere hvert år. Disse rapportene blir publisert via det nasjonale eRapport systemet. Her kan du søke på fagrapporter fra 2012, samt tidligere år.

 


Søknadsfrist for forskningsmidler blir 16.juni 2014

Søknadsfrist for forskningsmidler blir 16.juni 2014 Samarbeidsorganet har vedtatt i møte 21.februar at søknadsfrist for forskningsmidler blir 16. juni 2014. Også midler fra...

Søknadsfrist for forskningsmidler blir 16.juni 2014

Samarbeidsorganet har vedtatt i møte 21.februar at søknadsfrist for forskningsmidler blir 16. juni 2014. Også midler fra Felles forskningsutvalg (FFU) vil ha samme søknadsfrist. Utlysningsteksten for i år vil bli publisert rundt midten av april.


Felles forskningsutvalg (FFU) - Referater

----------------------------------------------------

2014

2013

2012

Felles utdanningsutvalg (FUU) - Referater

-----------------------------------------------

2014

2013

2012