Felles forskningsutvalg (FFU) og Felles utdanningsutvalg (FUU) for St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet.

  Akutten/hjerte-lungesenteret ved St. Olavs Hospital, Foto: Geir Mogen

Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg ble opprettet i 2012 som et av flere tiltak for å styrke samarbeid om utdanning og forskning i det integrerte universitetssykehuset. Utvalgene er besluttet opprettet av styrene ved St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet som et ledd i å styrke integrasjonen.

Utlysninger Tidligere tildelinger - Referater

 

Utlysning av forskningsmidler for 2016 - Felles Forskningsutvalg

Felles Forskningsutvalg utlyste tidligere i år midler til toårig forskningsprosjekt (inntil 1 mill) og forskerstillinger (50 %), med søknadsfrist 15.juni.

Mer informasjon om utlysningen

Hva skjer etter søknadsfristen?

  • Innen uke 27: Gjennomgang av søknader - søknader med formelle feil forkastes. Aktuelle søkere informeres.
  • 26. juni: Fordeling av søknader til vurderingskomiteene
  • 23.september: Konsensusmøte i vitenskapelig komite
  • Innen 25. sept: Sammendrag av støtteverdige søknader sendes til nyttekomite for gjennomgang
  • Uke 41-43: Konsensusmøter nytte-, innstillings- og relevanskomite
  • 30.okt: Felles Forskningsutvalg fatter vedtak om tildeling.Oversikt over innvilgede prosjekter vil publiseres på nettsidene kort tid etter møtet.
  • November - desember: Utsending av tildelingsbrev
  • 31.jan 2015: Svarfrist for tilbud om vitenskapelig stilling (gjelder forskerstillingene)

Generell info

Kontakt

Maria Henningsen Tlf: 73 59 89 94 - Mobil: 47 61 86 29

Rannveig T. Storeng Tlf: 73 59 01 95 - Mobil: 90 18 04 12