Felles forskningsutvalg (FFU) og Felles utdanningsutvalg (FUU) for St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet.

  Akutten/hjerte-lungesenteret ved St. Olavs Hospital, Foto: Geir Mogen

Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg ble opprettet i 2012 som et av flere tiltak for å styrke samarbeid om utdanning og forskning i det integrerte universitetssykehuset. Utvalgene er besluttet opprettet av styrene ved St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet som et ledd i å styrke integrasjonen.

Tildeling av midler fra Felles Forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet (FFU)

 

FFU vedtok 30.oktober tildeling av forskningsmidler for 2016. Årets utlysning hadde søknadsfrist 15. juni. Det kom inn 82 søknader i kategoriene korttidsprosjekt (2 år) og forskerstilling (50 % i 3 år). Søknadene har vært vurdert i vitenskapelige komiteer med eksterne/lokale representanter, og i separat regional komité for nyttevurdering.

Det er bevilget ca. 10 mill. kr. fordelt på to år. Disse prosjektene har fått tildeling:

Tildeling av forskningsmidler til korttidsprosjekt og forskerstillinger fra FFU - 2016

Merk! Alle søkere vil få tilsendt karakter og tilbakemelding på sin søknad innen årets slutt. Det er altså ikke nødvendig å etterspørre dette, slik praksis har vært ved tidligere utlysninger.

 

Generell info

Kontakt

Maria Henningsen Tlf: 73 59 89 94 - Mobil: 47 61 86 29

Rannveig T. Storeng Tlf: 73 59 01 95 - Mobil: 90 18 04 12