Det medisinske fakultet

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger ved DMF

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger vedtar stillingsbeskrivelser (betenkninger), foretar tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger, oppnevner nasjonale komiteer og godkjenner/tildeler personlige opprykk til professor.

Ansettelsesutvalgets funksjonsperiode følger Fakultetsstyrets funksjonsperiode:
01.08.2013 - 31.07.2017.

Innkallinger og protokoll for Ansettelsesutvalget, henvendelse Marta Lang.

 Ansettelsesutvalget sammensetning for inneværende periode:

Valggruppe

Representanter/vara

Utvalgets leder

Fung. dekan Björn Gustafsson

- delegert ansvarlig Prodekan Hilde Grimstad

Representanter for fast vitenskapelig personale

Professor Rune Wiseth
Professor Siv Mørkved 
 

Varamedlemmer i rekke:
1. Professor Ivar Skjåk Nordrum
2. Professor Marit Otterlei
3. Førsteamanuensis Henrik Døllner
4. Førsteamanuensis Eszter Vanky

Representanter for midlertidig vitenskapelig personale (velges for ett år av gangen).

Stipendiat Ingvild Ulsaker Kruge

Varamedlem:
Stipendiat John-Tore Eid

Representanter for studentene.
(velges for ett år av gangen).

FTR1
FTR2