Det medisinske fakultet

Seksjon for arealforvaltning

Ansatte ved Seksjon for arealforvaltning

Seksjonen har ansvar for:

  • Sluttføring av anskaffelser av utstyr, samt oppfølging av restanser i Kunnskapssenteret

  • Arealforvaltning:

Arealoversikter, administrasjon av undervisningsrom og arbeidsplasser for studenter, rombestilling, parkering, DMFs resepsjon og studentekspedisjon 

Koordinatorfunksjon for byggeprosjekter, samt ombygginger og andre endringer i eksisterende areal

  • Forvaltning av avtaler knyttet til bygninger og arealer

  • Rådgivning og bestilling av interiør

  • Samarbeid med St. Olavs Hospital og Høgskolen i Sør-Trøndelag om arealforvaltning

Resepsjonen er i Kunnskapssenteret, øvrige har  kontorer i Medisinsk teknisk forskningssenter, 2. etg Nord.

 

 

Kontaktinformasjon
Seksjon for arealforvaltning, DMF

Telefon:
72 82 07 00
Faks:
73 59 88 65
Epost:
dmf-post@medisin.ntnu.no
Åpningstider:
0800-1545 (mai-august 0800-1500)
Besøksadresse:

Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS)
Seksjon for arealforvaltning
Olav Kyrres g. 9

Postadresse:

NTNU, Det medisinske fakultet
Seksjon for arealforvaltning
Postboks 8905
7491 Trondheim