Ledelse og administrasjon

Det medisinske fakultet har enhetlig ledelse med dekanus Stig A. Slørdahl som øverste leder. Den faglige aktiviteten er organisert i fem institutter, som igjen er inndelt i faggrupper og sentre. Administrasjonen ledes av administrasjonskoordinator Arild Skaug Hansen

Dekanatet ved Det medisinske fakultet består av:

Fakultetsledelsen, fem instituttledere og administrasjonskoordinator utgjør ledergruppen ved Det medisinske fakultet.

Det medisinske fakultet har et fakultetsstyre med eksterne og interne medlemmer.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Kontaktinformasjon

Telefon: 72 82 07 00
E-post:
dmf-post@medisin.ntnu.no

Kart og parkering
- Bruk de elektroniske kartene i MazeMap for å finne fram på Campus Øya.
- Oversiktskart (pdf)

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Postboks 8905
7491Trondheim

Besøksadresse:
Medisinsk teknisk forskningssenter
Det medisinske fakultet
Olav Kyrres g. 9
0800-1545 (mai-august 0800-1500)