Det medisinske fakultet ved NTNU

Det medisinske fakultet er en utdannings- og forskningsinstitusjon innen medisin og helse. Vi er del av det integrerte universitetssykehuset i Trondheim sammen med St. Olavs Hospital.

Ultralyd på babyForskning

Visste du at:

Les mer om vår forskningsaktivitet

Kontakt Det medisinske fakultet

Telefon: 72 82 07 00
E-post:
dmf-post@medisin.ntnu.no

Kart og parkering
- Bruk de elektroniske kartene i MazeMap for å finne fram på Campus Øya.
- Oversiktskart (pdf)

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Postboks 8905
7491Trondheim

Besøksadresse:
Medisinsk teknisk forskningssenter
Det medisinske fakultet
Olav Kyrres g. 9
0800-1545 (mai-august 0800-1500)

 

Jakten på ultralydbølgene er et underholdene og lærerikt spill om ultralyd. For nettbrett og smarttelefoner.