Det medisinske fakultet

  • Medisinstudenter. Foto: Geir Mogen

     

  • Medisinstudenter. Foto: Geir Mogen

     


Det medisinske fakultet er en utdannings- og forskningsinstitusjon innenfor medisin og helse. Vi er del av det integrerte universitetssykehuset i Trondheim sammen med St. Olavs Hospital.