Det medisinske fakultet ved NTNU

Det medisinske fakultet er en utdannings- og forskningsinstitusjon innen medisin og helse.

Ultralyd på babyForskning

Visste du at:

Les mer om vår forskningsaktivitet. 

Nyhetsarkiv

Kart og parkering

Bruk de elektroniske innendørskartene i MazeMap for å finne frem på Campus Øya. Du kan også laste ned appen på din telefon:

Årsrapport 2013


Last ned vår årsrapport for 2013 (pdf)


Prosjekter/nasjonale sentre


Medisinsk museum
Vi har fått et medisinsk museum. Du kan besøke det alle dager mellom kl 6.30 og 21.00 i 3. etasje i Kunnskapssenteret ved Det medisinske fakultet og St. Olavs Hospital på Øya.

Medisinsk museum

Jakten på ultralydbølgene er et underholdene og lærerikt spill om ultralyd. For nettbrett og smarttelefoner. 

Kontaktinformasjon

Telefon: 72 82 07 00

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Postboks 8905
7491Trondheim

Besøksadresse:
Medisinsk teknisk forskningssenter
Det medisinske fakultet
Olav Kyrres g. 9
0800-1545 (mai-august 0800-1500)

Epost:
dmf-post@medisin.ntnu.no

Kart
- Bruk de elektroniske kartene i MazeMap for å finne fram på Campus Øya.
- Oversiktskart (pdf)