Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning

Navn Telefon Faggruppe/Seksjon  
 
Bakken, Siri Merethe
Instituttleder
siri.m.bakken@ntnu.no

Bjørberg, Svein
Professor II
svein.bjorberg@ntnu.no

Blakstad, Siri Hunnes
Professor II
siri.blakstad@ntnu.no
90645419
90645419

Bleiklie, Siv

siv.bleiklie@ntnu.no

Braaten, Bjørn Otto
Førsteamanuensis
bjorn.otto.braaten@ntnu.no
73595076

Bråthen, Ketil

ketil.brathen@ntnu.no

Cold, Birgit

birgit.cold@ntnu.no

Collins, David
PhD Candidate
david.collins@ntnu.no

Ekstrand, Mari Anna Chatarina

mari.ekstrand@ntnu.no

Hansen, Geir Karsten
Professor. Arkitekt M.Sc
geir.hansen@ntnu.no
73595051
95135520

Haugen, Tore Brandstveit
Professor. Instituttleder
tore.haugen@ntnu.no
73594888

Henriksson, Erika
Stipendiat
erika.henriksson@ntnu.no

Høyland, Karin
Førsteamanuensis II
karin.hoyland@ntnu.no

Junghans, Antje
Professor
antje.junghans@ntnu.no
73595062
91897746

Klungseth, Nora Johanne
Vitenskapelig assistent
nora.klungseth@ntnu.no

Kristoffersen, Olav
Professor
olav.kristoffersen@ntnu.no

Larssæther, Stig A.
Forsker
stig.larssather@ntnu.no

Moum, Anita
Forsker
anita.moum@ntnu.no
73551333

Møystad, Ole
Professor
ole.moystad@ntnu.no
73551446
45006495

Nordbø, Sunniva Huus
Vitenskapelig assistent
sunniva.huus@ntnu.no
73595052
41412082

Pettersson, Claes Fredrik
Stipendiat
fredrik.pettersson@ntnu.no

Ramstad, Knut
Professor II
knut.ramstad@ntnu.no
95021808

Røsok, Elin Merete
Rådgiver/daglig leder
elin.m.rosok@ntnu.no
73595044

Stendebakken, Mari Oline Giske
Stipendiat
oline.stendebakken@ntnu.no
73551441

Stenersen, Anne Kristin
Førstekonsulent
anne.kristin.stenersen@ntnu.no
73595050

Støa, Eli
Professor
eli.stoa@ntnu.no
73595172
93209345

Støring, Jan
Professor II
jan.storing@ntnu.no

Thorshaug, Ragne Øwre
Stipendiat
ragne.thorshaug@ntnu.no

Valle Kinloch, Cristian Roberto
PhD Candidate
roberto.valle@ntnu.no

Wellinger, Steffen
Førsteamanuensis
steffen.wellinger@ntnu.no
73595060
99630136

Ødegård, Ingrid Tjåland
Vitenskapelig assistent
ingrid.t.odegard@ntnu.no
73595053