Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning

Illustrasjon fra prosjekteringsoppgave om Solsiden, Trondheim

Instituttets fagområde er arkitektonisk formgivning av alle typer bygninger og bygningsmiljø, og den teori og kunnskap som knytter seg til dette. Fagområdet omhandler alle sider ved den arkitektoniske formgivningen fra idéfasen til ferdig bygg, forvaltning og utvikling. Prosjektering og utvikling sees i et bærekraftig bruks- og livsløpsperspektiv hvor god arkitektur handler om at funksjonalitet, teknologi og estetikk inngår i en helhetlig arkitektonisk sammenheng.

Ved siden av det generelle prosjekteringsfeltet, har instituttet et særlig ansvar for kompetansefeltene

  •  Komplekse programmer
  •  Bolig og bosetting
  •  Omgivelsesestetikk
  •  Eiendomsutvikling og forvaltning.

Kontakt

Telefon:
(+47) 73 59 50 50

Epost:
inst.bpf@ab.ntnu.no

Besøksadresse:
Gløshaugen, S1, 6 etg.

Postadresse:
NTNU Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
Alfred Getz vei 3
7491 Trondheim