Institutt for byforming og planlegging

Instituttet har undervisning for arkitektstudenter ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, og for ingeniørstudenter ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Instituttet tilbyr også et engelskspråklig Master of Science studium i "Urban Ecological Planning", beregnet på utenlandske studenter og et program kalt Master i fysisk planlegging beregnet på studenter med bakgrunn i ulike typer bachelor utdanning. Instituttet gir også undervisning på PhD-nivå gjennom ordinære fag og ledede selvstudier. Det tilbys også kortere etterutdanningskurs (EVU-kurs).

I tillegg kommer studenter fra andre fakulteter ved NTNU, bl.a. fra biologiske fag og geografi, eller som hospitanter fra yrkeslivet. Undervisningen er konsentrert til byforming, fysisk planlegging og eiendomsutvikling.

Instituttets forskningsvirksomhet omfatter stedsutvikling inkludert den politisk-administrative prosessen, fysisk planlegging, med planlegging for en bærekraftig utvikling på oversikts- og detaljnivå, inkludert planlegging i utviklingsland, byforming, byfornyelse, tettsteds- og landskapsplanlegging, utvikling av planleggingsmetodikk og bruk av informasjonsteknologi (GIS).


Institutt for byforming og planlegging

Telefon:
    (+47) 73 59 50 20
Faks:
    (+47) 73 59 50 18
Epost:
    inst.bp@ab.ntnu.no
Hjemmeside:
    www.ntnu.no/bp
Besøksadresse:
Alfred Getz vei 3
Sentralbygg 1, 5 etg.

Postadresse:

    NTNU
    Institutt for byforming og planlegging
    Trondheim
    7491