Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Institutt for bioteknologi

  • Kurt Ingar Draget og Catherine Taylor Nordgård - Nanokuler. Foto: Per Henning/NTNU
  • Studenter ved Institutt for bioteknologi. Foto: Per Henning/NTNU
  • Algelaben med Matilde Chauton. Foto: Geir Mogen/NTNU

Bioteknologi er vitenskap og teknologi som baserer seg på bruk av celler eller deler av celler til produksjon av kunnskap, varer og tjenester. Institutt for bioteknologi (IBT) er et av seks institutter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Om Institutt for bioteknologi

Kontakt

Telefon: +47 73593320

Epost: postmottak@biotech.ntnu.no

Besøksadresse

Sem Sælandsvei 6/8, Kjemiblokk 3, 139c

Postadresse

Institutt for bioteknologi, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

Ansatte ved Institutt for bioteknologi

Hva er bioteknologi?

Hva er bioteknologi ved Institutt for bioteknologi?