Institutt for byggekunst, historie og teknologi

Foto: Pasi Aalto Instituttet har som mål å bidra til utvikling av god, helhetlig og bærekraftig arkitektur gjennom undervisning innenfor to hovedområder innen arkitekturfaget: de tekniske og miljømessige aspektene ved utforming og bruk av bygninger, og bevaring og utvikling av eksisterende bygningsmiljøer hvor historie, kulturforståelse og vernefaglige aspekter vektlegges spesielt.

Instituttet har spesialkompetanse og tilbyr fordypning blant annet innenfor følgende områder:

Byggematerialer og bygningskonstruksjoner
 Fagområdet omhandler de tekniske og konstruktive aspekter ved prosjektering og bruk av bygninger. Det er en utfordring for arkitekter å utnytte kunnskap om materialers og komponenters tekniske, bygningsfysiske og estetiske egenskaper til å utvikle arkitektoniske løsninger av høy kvalitet. Kunnskap om tre som byggemateriale har hatt særlig fokus de siste årene. Prefabrikasjon av bygninger basert på digitale modeller er et nytt satsningsområde.

Energi- og miljøriktige bygninger
Bygninger er ansvarlige for 40 % av energibruken i Norge, og genererer 40 % av Norges avfall. Det påhviler arkitekter et stort ansvar å bidra til å redusere disse tallene, både i produksjons- og driftsfasen. Fagområdet har som mål å utvikle kunnskap og ferdigheter innen ulike aspekter av energi- og ressursbruk, og å anvende disse både i prosjektering av nye bygninger, og i energi- og miljøtiltak i eksisterende bygninger.

Arkitekturhistorie og arkitekturteori
 Grunnleggende kunnskap om tidligere epokers arkitektursyn og arkitekturverk er en forutsetning for forståelse og tolkning av dagens arkitektur og våre bygde omgivelser. I undervisningen legges det særlig vekt på å belyse og forklare de samfunnsmessige, ideologiske og tekniske forutsetningene som har påvirket utformingen av byggverk og bygde miljøer gjennom tidene.

Transformasjon – bevaring og utvikling
 Bevaring og utvikling av eksisterende bygningsmasse er et voksende arbeidsområde for arkitekter, og berører både enkeltbygninger og bygde miljøer. Undervisningen har en helhetlig arkitektonisk tilnærming som omfatter alle aspekter av endringsprosesser, - kulturelle, funksjonelle, tekniske og opplevelsesmessige. Forståelsen av sammenhengen mellom arkitektur og naturgitte forutsetninger, og utforming av arkitektur i forhold til landskap inngår også.

Institutt for byggekunst, historie og teknologi

Telefon: +47 73595090
Epost: inst.bht@ab.ntnu.no
Hjemmeside: www.ntnu.no/bht
Besøksadresse:
  • Alfred Getz vei 3
  • Sentralbygg 1, 7 etg
  • 7491 Trondheim