Institutt for byggekunst, form og farge

Paul BrandInstitutt for byggekunst, form og farges personale består hovedsakelig av billedkunstnere og arkitekter. Den store andelen av billedkunstnere har historisk sett ikke bare preget instituttet og fakultetet sterkt, men også bidratt betydelig til utvikling av moderne billedkunst i Norge. Historisk sett har instituttet nasjonalt også vært et viktig sted for utvikling og anvendelse av estetisk teori i arkitektutdannelsen.

Instituttets faglige virksomhet består av arkitektonisk og kunstnerisk virksomhet og forskning. Våre arkitekter prosjekterer bygg og utvikler læremidler til bruk i prosjekteringsundervisning. Billedkunstnere holder regelmessig utstillinger i inn- og utland, utfører utsmykningsoppdrag og sitter i faglige råd. Forskningen som utføres ved instituttet omfatter ulike former for lysforskning, arkitekturteori, estetisk teori, designhistorie og bruken av kunst i offentlig rom.

Insituttet gir undervisning på alle nivåer av fakultetets arkitektutdannelse, fra grunnkurs til doktorgradsnivå. En viktig del av undervisningen gies også til Institutt for produktdesign ved IVT-fakultetet og også som allmenne tilbud til NTNUs studenter. Særlig gjelder det faget formgivning som kreativ prosess.

Faggruppen for lys og farge (In English)


Institutt for byggekunst, form og farge

Telefon:
(+47) 73 59 50 10
 
Epost:
inst.bff@ab.ntnu.no
 
Hjemmeside:
www.ntnu.no/bff
 
Besøksadresse:
Alfred Getz vei 3
Sentralbygg 1
Midtre lavblokk
2. etg, rom 223D
 
Postadresse:
NTNU
Institutt for byggekunst, form og farge
7491 Trondheim