Institutt for bevegelsesvitenskap flyttet til Det medisinske fakultet

Institutt for bevegelsesvitenskap ble overført fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse til Det medisinske fakultet med virkning fra 1. januar 2014.