90% av Trondheim-bygningene i Google earth er laget av studentene til Terje Midtbø

90% av Trondheim-bygningene i Google earth er laget av studentene til Terje Midtbø

Les mer


Michael Muskulus

Prof. Muskulus ny president i EAWE

Michael Muskulus er oppnevnt til ny president i European Academy of Wind Energy (EAWE)

Les mer her.


Lar bachelorstudenter forske. "Maria Lines er en av 20 bachelorstudenter i et nytt pilotprosjekt hos NTNU" Kilde: Dagens Næringsliv, Foto Ole Morten Melgård

NTNU vil kapre egne studenter

Les mer på dn.no


NTNU innleder utdannings- og forskningssamarbeid med Kosovo

NTNU innleder utdannings- og forskningssamarbeid med Kosovo

Les mer


Aarhønehytta er nominert til årests trebygg

Aarhønehytta ble

"Årets Trebyggeri 2012"

Les mer på adressa eller på bygg.no


Aarhønehytta er nominert til årests trebygg

Aarhønehytta nominert til

"Årets Trebyggeri 2012"

Les mer på stjørdalsnytt.no eller på bygg.no


"Standard Norge har opprettet en ny standardiseringskomite som skal foreslå og utarbeide standarder som er egnet til å redusere omfanget av fuktskader" Kilde: Byggenæringen

Utfordringer med fukt i bygninger skal standardiseres

Les mer på bygg.no


Erling Holden - Ny professor på fagruppen Bygg- og anleggsteknikk

Erling Holden - Ny professor på faggruppen Bygg- og anleggsteknikk.

Les  mer her


Wenjun Lu receives award at the IAHR Ice Symposium 2012 conference for best student paper

Best student paper award

Read more


UNIS-kurset i arktisk marinteknologi blir stadig mer populært

Populært UNIS-kurs i arktisk marinteknologi

Les mer


Elias Kassa - New Professor in Railway Engineering

Elias Kassa - New Professor in Railway Engineering

For more, read the interview here.


Forskning på salting av snø ved laboratorie hos NTNU

Forskning på veisalting hos NTNU

- Nyhetsinnslag NRK

Se innslaget her