Forskning ved Institutt for bygg, anlegg og transport


 

Velkommen til et ledende undervisnings- og forskningsmiljø for teknologi og kunnskap innen bygg, anlegg og transport.


Gjennom grunnforskning og anvendt forskning i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor bidrar vi til å utvikle kunnskap og teknologi for å møte morgendagens utfordringer.

Forskningsaktiviteten er spredt over sju tematiske forskningsgrupper.  Instituttets publikasjoner i 2015 og 2014 finnes i Cristin. Publikasjoner for den enkelte ansatte på instituttet finner du på de ansattes egne sider eller søk i Cristin.

Doktoravhandlinger og masteravhandlinger finner du i NTNUs digitale vitenskapelige arkiv NTNU Open
 

PhD-studiet i bygg, anlegg og transportPhD-studier ved institutt for bygg, anlegg og transport skjer i våre forskningsgrupper. PhD-programmet kombinerer akademisk utvikling og teori med å lære forskningsmetode og få praktiske erfaringer i våre laboratorier.

Akademia blir tradisjonelt ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen offentlig og privat næringsliv.