Institutt for bygg, anlegg og transport har opphørt.

Instituttet er nå en del av Institutt for bygg- og miljøteknikk.