Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for bygg, anlegg og transport

Institutt for Bygg anlegg og transport (BAT) er et ledende undervisnings- og forskningsmiljø for teknologi og kunnskap innen bygg, anlegg og transport.

Instituttet utfører grunnforskning og anvendt forskning i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt. Hovedtyngden av undervisningen ligger innenfor studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk, men vi deltar også i andre studieprogram, både femårige og toårige. Vi tilbyr doktorgradsstudier, og er også en stor bidragsyter av etter- og videreutdanningkurs til sektoren med både åpne kurs, masterprogram og mer spissede kurs til bedrifter.
 

Vår aktivitet er organisert i fire faggrupper

 

Bygg og anleggsteknikkGeoteknikkMarin byggteknikkVeg & transport

 

Sentre og forskningsprosjekter

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Telefon: (+47) 73 59 46 40

Epost: bat-info@ivt.ntnu.no

Besøksadresse: Høgskoleringen 7A

Postadresse: Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, 7491 Trondheim

Ledige stillinger: Jobbnorge.no

Nyheter

 

 40 doktorgradsstudenter jobber med E39

 Banebrytende forskning jordas puls

Prof. M. Muskulus og internasjonalt forskn.team
 Høvdingen Vincent

Byggeindustrien - 06.11.2014
 Alex K-Paste - Årets Foreleser
BM-dagen 2014 - 04.11.2014
 Bygg- og miljødagen 2014
Realfagbygget, Auditorium R7 - 04.11.2014
 Pris til Byggforskserien
Byggeindustrien  -  19.6.14
 NTNU - BJTU Railway Seminar 28.4.14
Lerkendalsbygget, Møterom 2-138 - 28.04.14
• Jernbanedagen
Realfagbygget, Auditorium R7 - 31.03.14
 Prof. Bruland - Årets Foreleser