fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for bygg, anlegg og transport


 

  • Institutt for bygg, anlegg og transport

     

  • Institutt for bygg, anlegg og transport
  • Institutt for bygg, anlegg og transport

  • Institutt for bygg, anlegg og transport

Vi bygger et bærekraftig samfunn


Institutt for Bygg, anlegg og transport har kompetansen og teknologien som behøves innen våre fagfelt til anvendelse I både offentlig og privat sektor.

Studenter og forskere utdannet ved våre programmer gir våre samarbeidsepartnere ansatte som tenker bærekraftig og har konkuransedyktige kunnskaper og ferdigheter innen områdene Bygg, anlegg og transport.

Det 5årige masterprogrammet Bygg- og miljøteknikk utgjør tyngdepunktet i utdanningen ved instituttet.  

 

Kontakt instituttet


 

Instituttleder:
Carl Thodesen
Kontorsjef: 
Kjerstina Røhme
 

Telefon: (+47) 73 59 46 40
Faks: (+47) 73 59 70 21
Epost: bat-info@ivt.ntnu.no

Besøksadresse:
Høgskoleringen 7A

Postadresse:
Institutt for bygg, anlegg og transport - NTNU
7491 Trondheim - Norway

 

Kontakt våre ansatte
Søk etter ansatte 

 

Våre senter


 
  


Alle bilder: Geir Mogen