Norsk senter for barneforskning

Ph.d.-prosjekter


En oversikt over ferdigstilte avhandlinger finnes her


Ph.d.-avhandlinger under arbeid
 

Birkeland, Åsta 
Individualisering som danningsideal – en komparativ studie av barnehagelæreres praksis

Ersfjord, Ellen
A social anthropological study of children with obesity – When a complex illness meets biomedicine

Grinde, Kjersti
Lived experiences and identity formation for transracially adopted individuals in Norway and the UK

Grindheim, Liv Torunn
Barnefellesskapet i den institusjonaliserte barndommen

Kassa, Sophia Chanyalew
Children's  perspectives on parenting practices in Ethiopia

Larsen, Ann Sofi
Personalets fortellinger om profesjonsutøvelse og pedagogiske prosesser  – innganger til å dvele ved etiske handlinger og spørsmål om inkludering

Lyså, Ida Marie
Everyday Disciplinarian Practices in two Chinese Kindergartens

Mæhlum, Simen 
De yngste barnas kulturskapning i barnehagen: Rytmiske, dynamiske og improvisatoriske fraseringer i barnehagens hverdagsliv

Phiri, Douglas Tendai
 Rural children's experiences and perspectives of poverty. A case of Lundazi district, Zambia

Qamar, Azher H.
A study of child-care beliefs and customs in rural Pakistan

Smørholm, Sesilie
Everyday life of infants and their caretakers in Zambia

Tafere, Yisak
Growing Up Poor? Children's Life-Course Poverty in Ethiopia

Takahashi, Mayumi
Young Children and Consumer Culture in Japan

Telefon: 73 59 62 40
Fax: 73 59 62 39
noseb@svt.ntnu.no
www.ntnu.no/barneforskning

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
Paviljong C, Dragvoll
Loholt allé 87
NTNU

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
NTNU
7491 Trondheim

Logo - Norsk senter for barneforskning