Norsk senter for barneforskning

Ph.d./Postdoc-prosjekter


En oversikt over ferdigstilte avhandlinger finnes her


Ph.d.-avhandlinger under arbeid
 

Birkeland, Åsta 
Individualisering som danningsideal – en komparativ studie av barnehagelæreres praksis

Ersfjord, Ellen
A social anthropological study of children with obesity – When a complex illness meets biomedicine

Grinde, Kjersti
Lived experiences and identity formation for transracially adopted individuals in Norway and the UK

Kassa, Sophia Chanyalew

Children's  perspectives on parenting practices in Ethiopia

Kyrkjebø, Trude

Media og meiningsskaping i eit småbarnsfellesskap

Lyså, Ida Marie
Everyday Disciplinarian Practices in two Chinese Kindergartens

Mæhlum, Simen 
De yngste barnas kulturskapning i barnehagen: Rytmiske, dynamiske og improvisatoriske fraseringer i barnehagens hverdagsliv

Phiri, Douglas Tendai
 Rural children's experiences and perspectives of poverty. A case of Lundazi district, Zambia

Qamar, Azher H.
A study of child-care beliefs and customs in rural Pakistan

Smørholm, Sesilie
Everyday life of infants and their caretakers in Zambia

Tafere, Yisak
Growing Up Poor? Children's Life-Course Poverty in Ethiopia

 

Postdoc-prosjekter under arbeid
 

Marit Ursin: The impact of the drug trade in the everyday lives of marginalised youth in urban Brazil

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 59 62 40
noseb@svt.ntnu.no
www.ntnu.no/barneforskning

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
NTNU
7491 Trondheim