Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

BrosjyreNorsk senter for barneforskning (NOSEB) er et nasjonalt, tverrfaglig senter som startet sin virksomhet i 1982. NOSEB driver grunnforskning og anvendt langsiktig forskning om barn og barndom. Senteret tilbyr et internasjonalt, tverrfaglig masterprogram, MPhil in Childhood Studies, og et ph.d.-program i tverrfaglig barneforskning.

Gjennom undervisning og forskning skal NOSEB skape innsikt i barns aktiviteter og vilkår under oppveksten ved å initiere og gjennomføre tverrfaglige forskningsprosjekter. NOSEB tillegger internasjonalt samarbeid stor betydning. Senterets mange forskningskonferanser inngår som en viktig del av dette samarbeidet. Childhood, det førende tidsskriftet innen internasjonal barneforskning, utgitt i samarbeid med Sage Publications Ltd., er et annet eksempel. NOSEB sin internasjonale profil ivaretas blant annet ved at senteret deltar i flere forskernettverk og er nøkkelinstitusjon i Childwatch International. Videre er senteret arbeidssted for en rekke internasjonalt anerkjente barneforskere. Senterets tilbud om master- og ph.d.-utdanning har også en internasjonal profil.

Nasjonalt vektlegger NOSEB utvikling av fagfeltet gjennom deltakelse i nettverk innen beslektede fagmiljøer som for eksempel geografi, sosialantropologi, sosiologi, historie og pedagogikk. Senterets tidsskrift Barn er en viktig nasjonal og nordisk formidlingskanal for denne tverrfaglige barneforskningen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 59 62 40
noseb@svt.ntnu.no
www.ntnu.no/barneforskning

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
Paviljong C, Dragvoll
Loholt allé 87
NTNU

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
NTNU
7491 Trondheim