73597152
Richard Birkelands vei 1a, Materialteknisk * 2-220

Bakgrunn og aktiviteter