Yurii Lyubarskii

Professor Institutt for matematiske fag

73593526 91647362 Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II*954

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Postadresse

Institutt for matematiske fag Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge