Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Cao, Yanran; Stene, Anne; Yndestad, Harald; Kommisrud, Elisabeth. (2016) Impact of Brominated Flame Retardants on Embryo Development of Atlantic Cod (Gadus Morhua) during Early Life Stages. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.
  • Cao, Yanran; Æsøy, Vilmar; Stene, Anne. (2014) Ballast water analysis and heat treatment using waste heat recovery systems on board ships. Proceedings 28th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2014, May 27th - May 30th, 2014, Brescia, Italy.