73550886
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5463

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i teknologi- og vitenskapsstudier ved institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU siden 2009. Jeg er utdannet sosiolog og Ph.D ved NTNU, med utdannelse også fra Universitet i Oslo (jus) og Universitet i Edinburgh (masterkurs i science studies, Science Studies Unit).

Undervisning

Jeg underviser Ph.D kurs i vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Jeg har fagansvar for et masterkurs om "Kultur, kunnskap og modernitet" og et seminar om vitenskapelig skriving for masterstudenter. Jeg undeviser for tiden tre Ph.D studenter, samt et par masterstudenter hvert år.

Forskning

Jeg leder nå to forskningsprosjekter; et om miljøkunnskap, innovasjon og bærekraftig planlegging i norske kommuner (BREV), samt et prosjekt om kjønnsbalanse i akademia (se beskrivelse nedenfor), begge finansiert av NFR. Forskningsinteressene mine er dermed for tiden:

 • Miljøkunnskapsledelse, læring og innovasjon i kommuner
 • Bærekraftig byutvikling og transportplanlegging
 • Bærekraftige omstillingsstrategier og aktører i disse
 • Kjønn, inklusjon og ledelse i akademia

Avsluttede (større) forskningsprosjekt har vært om:

 • Inklusjon av kvinner til IKT-fag og ingeniørutdanninger
 • Kunnskapsledelse, kunnskapspraksiser og læring i IKT-bedrifter (I Norge, Malaysia og California)
 • Miljøkunnskapsledelse, kunnskapspraksiser og læring i rådgivende ingeniørbedrifter

Verv/redaksjonelle oppgaver (nåværende)

 • Programstyremedlem forskerskolen Energisystemer (Energimyndigheten, Sverige)
 • Styremedlem the Society for the Social Studies of Science (4S) (utgående)
 • Medredaktør i Engineering Studies (Taylor & Francis)

 

Mer om forskningsprosjektene

Kjønnsbalanse nedenifra – mot et kjønnsbalansert NTNU 2025. (NFR, Balanseprogrammet) 2015-2018

http://www.ntnu.edu/genderbalance

Forskningsprosjektet «Kjønnsbalanse nedenfra» tar utgangspunkt i betydningen og virkningen av inkluderingspraksiser på instituttnivå for å skape kjønnsbalanse i professorstillinger ved NTNU.  Målet er å stimulere til at institutter ved NTNU iverksetter lokale tiltak for å bedre kjønnsbalansen, gjennom å arbeide med problemforståelse/lokal teori knyttet til kjønnsbalanse, ideer til tiltak og bearbeiding av erfaring med iverksetting av tiltak. Dette skal resultere i en kulturendring som skal bedre kvaliteten på forsknings- og undervisningsmiljøet og gjøre dette mer inkluderende gjennom å endre utøvelsen av faglig ledelse.

Prosjektet har følgende delmål:

1. Kartlegge nåsituasjonen på alle institutter

2. Involvere et utvalg av institutter i en serie av workshoper som skal bearbeide lokal problemforståelse omkring kjønnsubalanse og utvikle lokale tiltak for å bedre situasjonen

3. Legge til rette for spredning av kunnskap om resultatene innenfor NTNU og andre akademiske institusjoner

4. Synliggjøre sammenhengen mellom kvalitet i faglig ledelse, robuste, inkluderende fagmiljø, faglig kvalitet og kjønnsbalanse

 

BREV - Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments (NFR, Miljø2015) 2014-2017

The primary goal of BREV is to pursue the concept of environmental knowledge management in local governments in Norway in order to study practices and the production of meaning with respect to the enactment of environmental knowledge. This concept is an innovation and represents a focus on learning, knowledge sharing, interdisciplinarity and the work performed to bring environmental knowledge into plans and strategies. Briefly, the project study how environmental knowledge is acquired, shared and used in local governments. The concept of environmental knowledge management may also be depicted as an “epistemic machinery”, which includes practices, regulations, discourses, technology, policies, values and cultures. The secondary objective is to study how interdisciplinarity is performed as part of environmental knowledge management. How is the relationship between a diversity of professional and disciplinary knowledge reflected upon, managed and practiced?

Avsluttede prosjekter

Professionalism and Pragmatism - the management of environmental knowledge and interdisciplinarity in consulting engineering companies (NFR, Miljø2015)  2009-2013

Publikasjoner fra dette prosjektet:

Hojem, T. S. M, Sørensen, K. H. and V. A. Lagesen (2013): Designing a ‘green’ building: expanding ambitions through social learning. Building Information and Society. Vol. 42, Iss. 5, 2014

Lagesen, V. A. (2013): Workshop report: engineers and sustainability: achieving technological transitions. Engineering studies, Vol. 5 (3): 233-242.

Solli, Jøran (2013): Navigating standards – constituting engineering practices – how do engineers in consulting environments deal with standards? Engineering studies, Volume 5(3): 199-215.

Hojem, Thea Sofie Melhuus (2012) Bridging two worlds? The troubled transfer of new environmental knowledge from science to consulting engineers. Acta Sociologica. vol. 55 (4).

Hojem, Thea Sofie Melhuus (2012): Regime actors: The role of consulting engineers in sustainable transitions. NTNU: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 2012 (ISBN 978-82-471-3669-0), PhD disssertation NTNU.

Hojem, T. S. M. and V. A. Lagesen (2011): Doing environmental concerns in consultant engineering. Engineering Studies, Volume 3, 2: 123-143.

Tidligere styreverv

2014 - 2015    Council member of the Society for the Social Studies of Science (4S)

2011 - 2014     Manager of Research Area 1 in CenSES (Centre for Social Studies of Energy)  

2011 - 2014     Member of the management group in CenSES

2010 - 2014     Member of member of the management team of NTNU’s Centre for Renewable Energy

2009 - 2012     Member of Think Thank, RENATE (Nasjonalt senter for realfagsrekruttering)

2006 - 2008     Member of the Reference Group of ‘Women in Computing’ at NTNU

2005 -             Member of the Editorial Board of Tidsskrift for Kjønnsforskning

2003 - 2004     Member of the Board of the Norwegian Council for Gender and Women’s studies

 

Undervisning

PhD

8850/51 Vitenskapsteori

8870/71 Særemne i teknologi- og vitenskapsstudier

8860/61 Tale, tekst og tolkning

Masterkurs

KULT3301 Kultur, kunnskap og modernitet/Culture, knowledge and modernity

Seminar i vitenskapelig skriving/Scientific writing

 

Invited international key notes

 • ‘Technologies of inclusion’. Invited key note.  Engendering excellence. Norwegian Research Council, 4-5. June 2015.
 • ‘Scientific and technological innovation: strategies of inclusion’. Invited key note,  CONACYT National Conference. CONACYT National Research Council of Mexico; Aguascalientes, Mexico. 2013-11-26 - 2013-11-28.
 • ‘Strategies to include women to computer science’. Spanish conference on computer science (CEDI) . Directora del Observatorio de Igualdad de Género; Valencia. 2010-09-09 - 2010-09-09.
 • Strategies of inclusion - making positive circles. Invited key note, International Meeting on equal opportunities policies in the academia. Dolors Piera Centre of Equal opportunties; Lleida. 2009-11-20 - 2009-11-21
 • ‘The making of positive circles’. Invited key note, Annual meeting, National Center for Women & Information Technology, NCWIT and Google Inc., at Google campus, Mountain View, California. May 13, 2009
 • ‘Different women, different computer science? A study of women computer science students in Malaysia’, Department of History of Science. Invited guest lecture, Stanford University 28.02.07
 • The Women and Computing Initiative: Strategies for re-defining the gendered meaning of computer science. Invited guest lecture, University of California, Los Angeles (UCLA) 14.10.03
 • Getting more women into computer science and engineering. Women in computing professions: Will Internet make a difference? Invited paper to workshop at Oxford Internet Institute, Published in: http://www.oii.ox.ac.uk/resources/publications/OIIPP_20040617-WomenInIT_200407.pdf
 • Kvalitet, kvantitet og inklusjonsstrategier til høyere IKT-utdanning, Genusperspektiv inom Teknik og Naturvetenskap, Invited key note, Research Council of Sweden (Vetenskapsrådet) Stockholm, 30.11.05.
 • When Hackers Become parents. Coming of age in ICT. Invited key note, Workshop on Women and the Information Society, Helsinki School of Economics, 29.11.05
 • Paradoxes of Gender and ICT Policy. A Transnational Perspective. Invited Key note at ‘Women and the Information Society’, Finnish Parliament, Helsinki, 28.11.05
 • Women and Science: The Strength of Numbers. Strategies to include women to computer science. Invited key note, ‘International workshop on Women and Science’. University of Udine, Italy, 24.01.05.
 • ‘Mission impossible? Rekruttering av kvinner til høyere datautdanning’. Invited key note on Teknik och genus symposium. Skövde, 28.04.05. University of Linköping, University of Lund, Skövde

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Sørensen, Knut H.; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2338-5.

Del av bok/rapport

 • Lagesen, Vivian Anette. (2015) Gender and Technology: From Exclusion to Inclusion?. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd Edition.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2013) The Importance of Boundary Objects in Transcultural Interviewing (reprint). Researching gender.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2011) Getting women into computer science. Technologies of Inclusion. Gender in the Information Society.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2008) Profesjonell læring etter internett. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2008) Kunnskapssamfunnets anatomi. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2007) Flytende profesjoner? Om organisering av kunnskap. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) The woman problem in computer science. Encyclopedia of gender and information technology.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Computer science - careers or computing? Inclusion through 'secularisation' of ICT. Strategies of inclusion: Gender in the information society. Vol III: Surveys of women's user experience.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette. (2004) Kvantitet og kvalitet. Strategier for å løse "jenter og data"-problemet. Læring. Grunnbok i læring, teknologi og samfunn.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2003) Forget the hacker? A critical re-appraisal of Norwegian studies of gender and ICT. He, She and IT revisited. New Perspectives on Gender in the Information Society, ed. Merete Lie.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Advertising computer science to women (or was it the other way around?). He, She and IT - revisited, editor Merete Lie.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Squares and circles. Getting women into computer science. Lie, M. and K. H. Sørensen (eds.): Strategies of Inclusion: Gender in the Information Society. Vol I: Experiences from public sector initiatives.

Rapport/avhandling

 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Extreme make-over? The making of gender and computer science. 2005. Doktoravhandlinger ved NTNU (67).
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2005) Cyberfeminism revisited: Is ICT either feminine or masculine?. 2005. STS arbeidsnotat/ working paper (3/2005).
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2005) Cyberfeminism revisited: Is ICT either feminine or masculine?. 2005. STS arbeidsnotat/ working paper (1/2005).
 • Faulkner, Wendy; Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette. (2004) Strategies of inclusion: Gender and the information society. 2004.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Getting more women into computer science and engineering. 2004.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Getting more women into computer science and engineering. 2004.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Computer science - Careers or Computing? Inclusion through "secularisation" of ICT. 2003. STS arbeidsnotat/ working paper.

Andre

 • Lagesen, Vivian Anette. (2015) Technologies of inclusion – how to avoid gender stereotypes?. Engendering Excellence . Research Council of Norway; Oslo. 2015-06-04 - 2015-06-05.
 • Lagesen, Vivian Anette; Ryghaug, Marianne. (2015) Creating energy citizenship in an oil economy. 4S, the annual meeting for the Society of the Social Studies of Science . The Society for the Social Studies of Science; Denver, Colorado. 2015-11-09 - 2015-11-13.
 • Lagesen, Vivian Anette; Ryghaug, Marianne. (2015) Energy citizenship in an oil economy. Japan Norway Energy Science Week . Reseach Council of Norway Innovation Norway; Tokyo. 2015-05-26 - 2015-05-29.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2015) Transdisciplinarity and the shaping of knowledge collectives. 4S, the annual meeting for the Society of the Social Studies of Science . The Society for the Social Studies of Science; Denver, Colorado. 2015-11-09 - 2015-11-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2014) Men and women software engineers - the meaning of gender. 4S conference . The Society for the Social Studies of Science; Buenos Aires. 2014-08-20 - 2014-08-23.
 • Lagesen, Vivian Anette; Liste Muñoz, Lucia; Ingeborgrud, Lina. (2014) BREV-workshop - Kunnskap, miljø og klimatilpasning i norske kommuner. BREV-workshop - Kunnskap, miljø og klimatilpasning i norske kommuner . Vivian A. Lagesen, Lucia Liste og Lina Ingeborgrud; NTNU, Trondheim. 2014-11-19 - 2014-11-19.
 • Åm, Heidrun; Lagesen, Vivian Anette. (2014) How publics make publics: ‘Othering’ as an energy transitions logic. 4S/ESOCITE ; Buenos Aires. 2014-08-20 - 2014-08-23.
 • Heidenreich, Sara; Karlstrøm, Henrik; Klimek, Alexandra; Lagesen, Vivian Anette; Næss, Robert; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut H.; Åm, Heidrun. (2013) Welcome to my front yard! Public attitudes towards and engagement with renewable energy. Annual meeting, Society for social studies of science ; San Diego. 2013-10-09 - 2013-10-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2013) Men and women in software engineering. Book workshop PROCEED . PROCEED project, University of Aalborg; Copenhagen. 2013-12-10 - 2013-12-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2013) Scientific and technological innovation: strategies of inclusion. CONACYT national meeting . CONACYT National Research Council of Mexico; Aguascalientes. 2013-11-26 - 2013-11-28.
 • Lagesen, Vivian Anette; Solli, Jøran. (2013) Clients reflecting on their use of consulting engineers and evaluating their roles and competences in providing sustainable services. Engineering and Sustainability . International Network for Engineering Studies (INES); Trondheim. 2013-06-06 - 2013-06-07.
 • Lagesen, Vivian Anette; Solli, Jøran. (2013) Environmental Expertise: The Role of Consulting Engineers in Making Environmental Knowledge Locally Relevant and Useful. Annual meeting for the society for social studies of science . Society for the Social studies of science; San Diego. 2013-10-09 - 2013-10-14.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2012) Betydningen av ikke-markedsbaserte virkemidler for rådgivende ingeniører. Censes seminar for forskere og brukerpartnere . CenSES; Trondheim. 2012-03-12 - 2012-03-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2012) Energy efficiency improvements: Missing in action?. Brukersamling for CenSES . CenSES; Trondheim. 2012-09-06 - 2012-09-06.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2012) Transition actors and transition strategies with respect to energy use. Energy and Society . Institute of social science, University of Lisabon; Lisboa. 2012-03-22.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2011) Consulting engineers as transition actors?. Annual Meeting Society for the Social Studies of Science (4S) . Society for the Social Studies of Science; Cleveland. 2011-11-02 - 2011-11-05.
 • Førde, Kristin Engh; Lagesen, Vivian Anette. (2010) Nyttige nettverk. Kilden - informasjonssenter for kjønnsforskning [Internett]. 2010-09-15.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2010) Becoming processes: voices and associations. 4S conference . Society for the Social Studies of Science; Tokyo. 2010-08-25 - 2010-08-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2010) Doing environmental concern in consulting engineering. 16thAnnual International Sustainable Development Research Conference. . The Kadoorie Institute, The University of Hong Kong; Hong Kong. 2010-05-30 - 2010-06-01.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2010) Reconstructing the coconstruction of gender and technology: exploring new theoretical avenues. Workshop Luleå . Luleå tekniske universitet; Luleå. 2010-06-18 - 2010-06-18.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2010) Strategies to include women to computer science. Spanish conference on computer science (CEDI) . Directora del Observatorio de Igualdad de Género; Valencia. 2010-09-09 - 2010-09-09.
 • Lagesen, Vivian Anette; Hojem, Thea Sofie Melhuus. (2010) Doing environmental concern in consulting engineering companies. 4S conference . The society for the social studies of science; Tokyo. 2010-08-25 - 2010-08-28.
 • Lagesen, Vivian Anette; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Ryghaug, Marianne. (2010) Governance and governmentality: Consulting engineers brokering environmental policy. 16thAnnual International Sustainable Development Research Conference . The International Sustainable Development Research Society (; Hong Kong. 2010-05-30 - 2010-06-01.
 • Hojem, Thea Sofie Melhuus; Lagesen, Vivian Anette; Ryghaug, Marianne. (2009) Governance and goverrnmentality: Consulting engineers brokering environmental policy. Nordic Environmental Social Sciences Conference 2009 . UCL Environment Institute & Finnish Environment Institute; London. 2009-06-10 - 2009-06-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2009) Betydningen av positive sirkler. Strategier for å rekruttere kvinner til datafag. Tenke-tank møte . RENATE Nasjonalt senter for realfagsrekruttering; Teknisk Museum. 2009-10-01 - 2009-10-01.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2009) Strategies of inclusion - making positive circles. International Meeting on equal opportunities policies in the academia . Dolors Piera Centre of Equal opportunties; Lleida. 2009-11-20 - 2009-11-21.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2009) The making of positive circles. National Centre for Women in Information Technology (NCWIT) . Google and NCWIT; Google campus, Mountain View, California. 2009-05-12 - 2009-05-14.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2009) Women attracted to IT in Malaysia. http://www.women-omics.com/ [Internett]. 2009-01-16.
 • Lagesen, Vivian Anette; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Ryghaug, Marianne. (2009) Designs for a sustainable society? consulting engineers approaches to environmental challenges. Annual meeting 4S . The society for the social studies of science; Washington, D. C. 2009-10-28 - 2009-11-01.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2009) Re-Locating Software Engineering: From Technology to Communication?. Annual Meeting, 4S ; Washington D.C.. 2009-10-28 - 2009-10-31.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2008) The will to learn. Knowledge-intensive work in the ICT industry. Annual Meeting . The Society for the Social Studies of Science; Rotterdam. 2008-08-20 - 2008-08-24.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2008) Strategies of inclusion: The importance of diversifying gender. Return to gender. OECD expert meeting ; 2008-06-02 - 2008-06-03.
 • Levold, Nora; Lagesen, Vivian Anette. (2008) IKT-bransjen er blitt mer familievennlig?. Norges forskningsråd [Internett]. 2008-03-07.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2008) Kunnskapsintensive arbeidsplasser - vilje til læring. Norsk skole og utdanning - hva vet vi? . Norges Forskningsråd; 2008-04-08.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2008) Should we forget gender?. 4S/EASST Conference ; Rotterdam. 2008-08-20 - 2008-08-23.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) Colleagues or computers? Analyzing learning among IT professionals. Annual Meeting for the Society of Social Studies of Science . Society for Social Studies of Science; Montreal. 2007-10-11 - 2007-10-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) Different women, different computer science? A study of women computer science students in Malaysia. Gjesteforelesning . History of Science Department, Stanford University; Palo Alto. 2007-02-26 - 2007-02-26.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) Firkanter og rundinger: Feministiske inklusjonsstrategier til datafaget. Høyere seminarium . Genus, Teknik og Organisation; Luleå Tekniske Universitet. 2007-11-12 - 2007-11-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) Gender-technology assemblages. Gender, medicine and science, forskerkurs . Genus, Teknik og Organisation; Luleå Tekniske Universitet. 2007-11-13 - 2007-11-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) The Co-production of Gender and Technology. Gender, medicine and science, forskerkurs . Genus, Teknik og Organisation; Luleå Tekniske Universitet. 2007-11-12 - 2007-11-12.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2007) SOCIAL OR SYNTHETIC LEARNING? IT PROFESSIONALS’ SELF-MANAGEMENT OF KNOWLEDGE. Symposium on Gender, Learning and IT ; Helsingborg. 2007-08-23 - 2007-08-25.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Technologies of learning: Circulating objects of knowledge in software companies. University of Edingburgh, ISST ; 2007-02-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) Bill.mrk.:søker jente, rund i kantene. Under Dusken [Avis]. 2006-08-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) Hva skal kona hete?. Nettopp. Senter for Journalistikk, Høgskolen i Bodø [Internett]. 2006-02-16.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) Kritisk til kampanjen. Kvinner i forskning. Ressursbank for likestilling i akademia [Internett]. 2006-02-03.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2006) Yrkeskulturer i tre IKT-bedrifter i Malaysia. Programseminar KIM . Norges forskningsråd; Finse. 2006-05-31 - 2006-06-01.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2006) Re-Locating Software Engineers: From Technologists to Communicators?. Locating engineers: Education, Knowledge, Desire . INES; Blacksburg, Virginia. 2006-09-09 - 2006-09-12.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2006) Technologies of learning. Materialities of organisational politics. Technologies of Nature-Politics . Technology, Innovation and Culture, University of Oslo; Oslo. 2006-02-02 - 2006-02-03.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2006) Technologies of learning: Circulating objects of knowledge in software companies. EASST conference ; Lausanne. 2006-08-23 - 2006-08-26.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) Autonomy and learning among software specialist in Norway and Malaysia. Annualt meeting for the Society for the Social Studies of Science (4S) . Society for the Social Studies of Science (4S); Vancouver. 2006-11-01 - 2006-11-04.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Co-construction of women and computer science in a transnational perspective: an assesment of main methodological approaches and theoretical foundations. Prøveforelesning . NTNU; Trondheim. 2005-04-07 - 2005-04-07.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Deconstructing the co-construction of gender and technology. 4S 2005 . Society for Social Studies of Science; Los Angeles. 2005-10-20 - 2005-10-22.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Der data er pop blant jenter. Kilden [Internett]. 2005-09-05.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Derfor vil ikke jenter. IT-karriere, utdanningsbilag til Computerworld [Avis]. 2005-02-18.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Jenter uten tasteskrekk. Kaleidoskopet [Internett]. 2005-11-16.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Kvalitet, Kvantitet og Kjønnsstereotypier. Strategier for å løse 'jenter og data' problemet. Genusperspektiv inom Teknik og Naturvitenskap . Vetenskapsrådet; Stockholm. 2005-11-30 - 2005-11-30.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Kvalitet, Kvantitet og Kjønnsstereotypier. Strategier for å løse 'jenter og data' problemet. Forskerkonferanse, "Kjønn, matematikk og teknikk: Hva skjer når de bringes sammen?". . Matematikksenteret; Trondheim. 2005-11-20 - 2005-11-20.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Kvalitet, Kvantitet og Kjønnstereotypier. Inklusjonsstrategier. Genusperspektiv inom teknik og naturvetenskap . Vetenskapsrådet, Genuskomiteen; Stockholm. 2005-11-30 - 2005-11-30.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Kvinnenerden kommer!. Forskning.no [Internett]. 2005-04-15.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Mislykket rekruttering av jenter til IKT-studier. Dagsavisen [Avis]. 2005-01-10.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Mission impossible? Rekruttering av kvinner til datastudier. Teknik og Genus symposium . Linköping Universitet, Lund Universitet,Høgskolen i Skövde.; Skövde. 2005-04-27 - 2005-04-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Rekruttering av kvinner til datafag. Kanal 24 [Radio]. 2005-04-15.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Women and Science: The Strenght of Numbers. Strategies to include women to computer science. International workshop on Women and Science . University of Udine, Italy; Udine, Italy. 2005-01-24 - 2005-01-24.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2005) Teknologipolitikk, likestilling og arbeidsvilkår i IKT-bransjen: Transnasjonale perspektiver. Seminar, NFR; Program for Kommunikasjon, informasjon og medier . Norges Forskningsråd; Jægtvolden Fjordhotell. 2005-05-25 - 2005-05-26.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora; Nestvold, Birgit; Sørensen, Knut Holtan. (2005) When hackers become parents. Coming of age in the ICT industry. Annual meeting, Society for social studies of science ; Pasadena, CA. 2005-10-20 - 2005-10-22.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora; Sørensen, Knut Holtan. (2005) Paradoxes of gender and ICT policy. A comparative study. Gender and ICT symposium, Manchester . University of Manchester; Manchester Conference Center. 2005-02-01 - 2005-02-01.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora; Sørensen, Knut Holtan. (2005) Paradoxes of gender and ICT policy. A transnational perspective. Women and Information Society Conference . Ministry of Foreign Affairs of Finland, WomenIT; Helsinki. 2005-11-28 - 2005-11-29.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora; Sørensen, Knut Holtan. (2005) The Co-Production of Gender and ICT Policy in a Transnational Perspective. Annual meeting, Society for Social Studies of Science ; Pasadena. 2005-10-20 - 2005-10-22.
 • Lagesen, Vivian Anette; Nestvold, Birgit; Levold, Nora; Sørensen, Knut Holtan. (2005) When hackers become parents. Coming of age in the ICT industry. Workshop on gender and technology . Helsinki School of Economics; Helsinki. 2005-11-29 - 2005-11-29.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2005) CYBERFEMINISM REVISITED: IS ICT EITHER FEMININE OR MASCULINE?. 55th Annual meeting International Communication Association ; New York. 2005-05-27 - 2005-05-30.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) A cyberfeminist utopia?. Professional learning in a changing society . Institute for Educational Research, University of Oslo; University of Oslo. 2004-11-25 - 2004-11-27.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Getting more women into computer science and engineering. Women in computing professions: Will Internet make a difference? . Oxford Internett Institute; Oxford. 2004-06-17 - 2004-06-18.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) How to get more women into computer science?. Symposium on gender and ICT: Strategies of inclusion ; Brüssel. 2004-01-20 - 2004-01-20.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) How to get more women into computer science. Symposium Gender and ICT: Strategies of Inclusion . [Mangler data]; Brüssel. 2004-01-20.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Stabile og ustabile kjønnsobjekter. Tradisjon og fornyelse i teori, begrep og tilnærminger . Senter for Teknologi og Samfunn, NTNU; Trondheim. 2004-12-13 - 2004-12-14.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) The strength of numbers? Or must computer science be reformed to attract women?. 4S (Annual meeting of the Society for Social Studies of Science) . Society for Social Studies of Science; Paris. 2004-09-25 - 2004-09-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Why is computer science a gender authentic choice for women? Gender and technology in a cross-cultural perspective. Symposium Gender and ICT: Strategies of Inclusion . [Mangler data]; Brüssel. 2004-01-20.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Why is computer science a gender inauthentic choice for women? Gender and technology in a cross-cultural perspective. Symposium on gender and ICT: Strategies of inclusion ; Brüssel. 2004-01-20 - 2004-01-20.
 • Lagesen, Vivian Anette; Faulkner, Wendy; Sørensen, Knut Holtan. (2004) Gender talk. PUBLIC PROOFS Science, technology and democracy. 4S and EASST conference, Paris ; Paris. 2004-08-26 - 2004-08-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Advertising women to computer science (or was it the other way around?). Gender and ICT: Where are we at? . [Mangler data]; University of Amsterdam. 2003-01-17.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) I hear voices... The ethos of gender and computer science in Norway and Malaysia. Gender, Science and Technology . [Mangler data]; Trondheim. 2003-05-24.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) I hear voices...The ethos of gender and computer science in Norway and Malaysia. Society for Social Studies of Science (4S) 27th annual Conference . [Mangler data]; Atlanta, USA. 2003-10-18.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Interviewing as trading in a cross-cultural perspective. Comparisons and contrasts. Tricky questions on how to work with analyses of qualitative materials from two or more countries. Presentations and discussions of papers from the network members, chair Carol Bacchi . [Mangler data]; Umeå, Sweden. 2003-12-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Making computers feminine? A study of women computer science students in Malaysia. Cultures of Technology, workshop organised by Department of Interdiciplinary studies, NTNU . [Mangler data]; Sverresborg Folkemuseum. 2003-09-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Panelinnlegg: om workshopen "Heterogenitet @ Teknovitenskap>Kyberfeminisme?". Kjønnsmakt i Norden, . [Mangler data]; Universitetet i Oslo. 2003-06-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) The Women and Computing Initiative: Strategies for re-defining the gendered meaning of computer science. Gjesteforelesning . University of California, Los Angeles; University of California, Los Angeles, USA. 2003-10-14.