Vivian Anette Lagesen

Professor Institutt for tverrfaglige kulturstudier

73550886
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5*5463

Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning

8850/51 Vitenskapsteori (Ph D kurs)

8870/71 Særemne i teknologi- og vitenskapsstudier (Ph. D. kurs)

8850/51 Theories of Science (Ph. D kurs)

8860/61 Tale, tekst og tolkning (Ph. D. kurs)

 

  

 PROSJEKTER:

2009-2013:

Professionalism and Pragmatism - the management of environmental knowledge and interdisciplinarity in consulting engineering companies (NFR)

2014-2017:

BREV - Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments

The primary goal of BREV is to pursue the concept of environmental knowledge management in local governments in Norway in order to study practices and the production of meaning with respect to the enactment of environmental knowledge. This concept is an innovation and represents a focus on learning, knowledge sharing, interdisciplinarity and the work performed to bring environmental knowledge into plans and strategies. Briefly, the project study how environmental knowledge is acquired, shared and used in local governments. The concept of environmental knowledge management may also be depicted as an “epistemic machinery”, which includes practices, regulations, discourses, technology, policies, values and cultures. The secondary objective is to study how interdisciplinarity is performed as part of environmental knowledge management. How is the relationship between a diversity of professional and disciplinary knowledge reflected upon, managed and practiced?

We have chosen to approach these issues in four ways. First, we study a national initiative, "Cities of the future" to examine what kind of input to local environmental knowledge management that may be produced through national policy-making. Second, we investigate an experiment in some local governments to implement mainstreaming of environmental concerns. We believe such mainstreaming to illuminate possibilities and challenges of environmental knowledge management in a context of a concerted effort to improve local efforts to enact environmental knowledge. The concept of mainstreaming also adds an interesting strategic component, not the least in the sense that environmental knowledge also needs to be mainstreamed in such efforts. Mainstreaming represents an overarching effort of enacting environmental knowledge. To supplement this angle, we will also take a sector approach to investigate how environmental knowledge management is performed in a more focused setting. We have chosen to look at transport, which we see as a particularly important and pertinent area of concern with respect to sustainability. Finally, we want to explore the issue of interdisciplinarity. Effective environmental knowledge management has to be interdisciplinary, but what are the implications of this? How is interdisciplinarity enacted in environmental knowledge management? We shall study this by analyzing interdisciplinarity as it is practiced in the three previously mentioned approaches; the national initiative, mainstreaming and local transport.

Populærvitenskapelig beskrivelse

BREV er en studie av miljøkunnskapsledelse i norske kommuner. Kunnskapsledelse har vanligvis studert i kunnskapsintensive virksomheter, men her ønsker vi å studere miljøarbeid i kommunene som kunnskapsledelse. Hva slags miljøkunnskaper eksisterer og hvordan tilegner aktørene seg disse? Hva slags kilder for kunnskap blir brukt/tillagt vekt? Hvordan blir kunnskapen omsatt i planer og strategier? Vi vil også studere hva slags forskjellige former for kunnskap som blir tillagt vekt av forskjellige sektorer og aktører, samt forholdet mellom ulike kunnskapstyper og verdier. Et kunnskapsledelsesperspektiv fokuserer også mye på hvordan læring foregår, og hva slags systemer, redskaper og innovasjoner som blir laget for å håndtere kunnskapsstrømmer. Vi vil også se på hvordan tverrfaglighet praktiseres i kommunene. Dette vil bli gjort gjennom tre case-studier:

Den første studien er av Fremtidens byer, et nasjonalt kunnskapsdelingsprosjekt initiert av MD, bestående av et samarbeid mellom 13 utvalgte kommuner, fire departementer og KS. Vi vil se hvordan kunnskapsledelse er tenkt og praktisert i dette prosjektet, samt hvordan samspillet mellom kunnskapsarbeid på lokalt og nasjonalt nivå fungerer.

Den andre studien vil se på forsøkene på å mainstreame miljø i kommuner som har deltatt i prosjektene Livskraftige kommuner og Grønne Energikommuner. Disse hadde som mål å utvikle kunnskap og bevissthet rundt miljø i kommunene. Nedre Eiker kommune utviklet en modell for dette, som er forsøkt brukt i tre andre kommuner, og vi vil studere kunnskapsarbeidet i disse kommunene nærmere.

Den tredje studien tar for seg lokale transportsystemer i kommuner som eksplisitt har forsøkt å implementere miljø i transport. Vi har valgt å se på Bergen og Trondheim kommune som begge har satset på miljøvennlige lokal transportsystem, men valgt forskjellige løsninger, nemlig bybane vs. busser. Vi vil også se på betydningen av sykkel, elbil og parkeringsbestemmelser disse kommunene.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Lagesen, Vivian Anette. (2012) The Importance of Boundary Objects in Transcultural Interviewing. Sage Publications. 2012. ISBN 9781446248744.
 • Sørensen, Knut H.; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2338-5.

Del av bok/rapport

 • Lagesen, Vivian Anette. (2011) Getting women into computer science. Technologies of Inclusion. Gender in the Information Society.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2008) Profesjonell læring etter internett. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2008) Kunnskapssamfunnets anatomi. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2007) Flytende profesjoner? Om organisering av kunnskap. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) The woman problem in computer science. Encyclopedia of gender and information technology.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Computer science - careers or computing? Inclusion through 'secularisation' of ICT. Strategies of inclusion: Gender in the information society. Vol III: Surveys of women's user experience.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette. (2004) Kvantitet og kvalitet. Strategier for å løse "jenter og data"-problemet. Læring. Grunnbok i læring, teknologi og samfunn.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2003) Forget the hacker? A critical re-appraisal of Norwegian studies of gender and ICT. He, She and IT revisited. New Perspectives on Gender in the Information Society, ed. Merete Lie.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Advertising computer science to women (or was it the other way around?). He, She and IT - revisited, editor Merete Lie.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Squares and circles. Getting women into computer science. Lie, M. and K. H. Sørensen (eds.): Strategies of Inclusion: Gender in the Information Society. Vol I: Experiences from public sector initiatives.

Rapport/avhandling

 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Extreme make-over? The making of gender and computer science. 2005. Doktoravhandlinger ved NTNU (67).
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2005) Cyberfeminism revisited: Is ICT either feminine or masculine?. 2005. STS arbeidsnotat/ working paper (3/2005).
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2005) Cyberfeminism revisited: Is ICT either feminine or masculine?. 2005. STS arbeidsnotat/ working paper (1/2005).
 • Faulkner, Wendy; Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette. (2004) Strategies of inclusion: Gender and the information society. 2004.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Getting more women into computer science and engineering. 2004.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Getting more women into computer science and engineering. 2004.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Computer science - Careers or Computing? Inclusion through "secularisation" of ICT. 2003. STS arbeidsnotat/ working paper.

Andre

 • Lagesen, Vivian Anette. (2014) Men and women software engineers - the meaning of gender. 4S conference . The Society for the Social Studies of Science; Buenos Aires. 2014-08-20 - 2014-08-23.
 • Lagesen, Vivian Anette; Liste Muñoz, Lucia; Ingeborgrud, Lina. (2014) BREV-workshop - Kunnskap, miljø og klimatilpasning i norske kommuner. BREV-workshop - Kunnskap, miljø og klimatilpasning i norske kommuner . Vivian A. Lagesen, Lucia Liste og Lina Ingeborgrud; NTNU, Trondheim. 2014-11-19 - 2014-11-19.
 • Åm, Heidrun; Lagesen, Vivian Anette. (2014) How publics make publics: ‘Othering’ as an energy transitions logic. 4S/ESOCITE ; Buenos Aires. 2014-08-20 - 2014-08-23.
 • Heidenreich, Sara; Karlstrøm, Henrik; Klimek, Alexandra; Lagesen, Vivian Anette; Næss, Robert; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut H.; Åm, Heidrun. (2013) Welcome to my front yard! Public attitudes towards and engagement with renewable energy. Annual meeting, Society for social studies of science ; San Diego. 2013-10-09 - 2013-10-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2013) Men and women in software engineering. Book workshop PROCEED . PROCEED project, University of Aalborg; Copenhagen. 2013-12-10 - 2013-12-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2013) Scientific and technological innovation: strategies of inclusion. CONACYT national meeting . CONACYT National Research Council of Mexico; Aguascalientes. 2013-11-26 - 2013-11-28.
 • Lagesen, Vivian Anette; Solli, Jøran. (2013) Clients reflecting on their use of consulting engineers and evaluating their roles and competences in providing sustainable services. Engineering and Sustainability . International Network for Engineering Studies (INES); Trondheim. 2013-06-06 - 2013-06-07.
 • Lagesen, Vivian Anette; Solli, Jøran. (2013) Environmental Expertise: The Role of Consulting Engineers in Making Environmental Knowledge Locally Relevant and Useful. Annual meeting for the society for social studies of science . Society for the Social studies of science; San Diego. 2013-10-09 - 2013-10-14.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2012) Betydningen av ikke-markedsbaserte virkemidler for rådgivende ingeniører. Censes seminar for forskere og brukerpartnere . CenSES; Trondheim. 2012-03-12 - 2012-03-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2012) Energy efficiency improvements: Missing in action?. Brukersamling for CenSES . CenSES; Trondheim. 2012-09-06 - 2012-09-06.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2012) Transition actors and transition strategies with respect to energy use. Energy and Society . Institute of social science, University of Lisabon; Lisboa. 2012-03-22.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2011) Consulting engineers as transition actors?. Annual Meeting Society for the Social Studies of Science (4S) . Society for the Social Studies of Science; Cleveland. 2011-11-02 - 2011-11-05.
 • Førde, Kristin Engh; Lagesen, Vivian Anette. (2010) Nyttige nettverk. Kilden - informasjonssenter for kjønnsforskning [Internett]. 2010-09-15.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2010) Becoming processes: voices and associations. 4S conference . Society for the Social Studies of Science; Tokyo. 2010-08-25 - 2010-08-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2010) Doing environmental concern in consulting engineering. 16thAnnual International Sustainable Development Research Conference. . The Kadoorie Institute, The University of Hong Kong; Hong Kong. 2010-05-30 - 2010-06-01.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2010) Reconstructing the coconstruction of gender and technology: exploring new theoretical avenues. Workshop Luleå . Luleå tekniske universitet; Luleå. 2010-06-18 - 2010-06-18.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2010) Strategies to include women to computer science. Spanish conference on computer science (CEDI) . Directora del Observatorio de Igualdad de Género; Valencia. 2010-09-09 - 2010-09-09.
 • Lagesen, Vivian Anette; Hojem, Thea Sofie Melhuus. (2010) Doing environmental concern in consulting engineering companies. 4S conference . The society for the social studies of science; Tokyo. 2010-08-25 - 2010-08-28.
 • Lagesen, Vivian Anette; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Ryghaug, Marianne. (2010) Governance and governmentality: Consulting engineers brokering environmental policy. 16thAnnual International Sustainable Development Research Conference . The International Sustainable Development Research Society (; Hong Kong. 2010-05-30 - 2010-06-01.
 • Hojem, Thea Sofie Melhuus; Lagesen, Vivian Anette; Ryghaug, Marianne. (2009) Governance and goverrnmentality: Consulting engineers brokering environmental policy. Nordic Environmental Social Sciences Conference 2009 . UCL Environment Institute & Finnish Environment Institute; London. 2009-06-10 - 2009-06-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2009) Betydningen av positive sirkler. Strategier for å rekruttere kvinner til datafag. Tenke-tank møte . RENATE Nasjonalt senter for realfagsrekruttering; Teknisk Museum. 2009-10-01 - 2009-10-01.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2009) Strategies of inclusion - making positive circles. International Meeting on equal opportunities policies in the academia . Dolors Piera Centre of Equal opportunties; Lleida. 2009-11-20 - 2009-11-21.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2009) The making of positive circles. National Centre for Women in Information Technology (NCWIT) . Google and NCWIT; Google campus, Mountain View, California. 2009-05-12 - 2009-05-14.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2009) Women attracted to IT in Malaysia. http://www.women-omics.com/ [Internett]. 2009-01-16.
 • Lagesen, Vivian Anette; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Ryghaug, Marianne. (2009) Designs for a sustainable society? consulting engineers approaches to environmental challenges. Annual meeting 4S . The society for the social studies of science; Washington, D. C. 2009-10-28 - 2009-11-01.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2009) Re-Locating Software Engineering: From Technology to Communication?. Annual Meeting, 4S ; Washington D.C.. 2009-10-28 - 2009-10-31.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2008) The will to learn. Knowledge-intensive work in the ICT industry. Annual Meeting . The Society for the Social Studies of Science; Rotterdam. 2008-08-20 - 2008-08-24.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2008) Strategies of inclusion: The importance of diversifying gender. Return to gender. OECD expert meeting ; 2008-06-02 - 2008-06-03.
 • Levold, Nora; Lagesen, Vivian Anette. (2008) IKT-bransjen er blitt mer familievennlig?. Norges forskningsråd [Internett]. 2008-03-07.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2008) Kunnskapsintensive arbeidsplasser - vilje til læring. Norsk skole og utdanning - hva vet vi? . Norges Forskningsråd; 2008-04-08.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2008) Should we forget gender?. 4S/EASST Conference ; Rotterdam. 2008-08-20 - 2008-08-23.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) Colleagues or computers? Analyzing learning among IT professionals. Annual Meeting for the Society of Social Studies of Science . Society for Social Studies of Science; Montreal. 2007-10-11 - 2007-10-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) Different women, different computer science? A study of women computer science students in Malaysia. Gjesteforelesning . History of Science Department, Stanford University; Palo Alto. 2007-02-26 - 2007-02-26.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) Firkanter og rundinger: Feministiske inklusjonsstrategier til datafaget. Høyere seminarium . Genus, Teknik og Organisation; Luleå Tekniske Universitet. 2007-11-12 - 2007-11-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) Gender-technology assemblages. Gender, medicine and science, forskerkurs . Genus, Teknik og Organisation; Luleå Tekniske Universitet. 2007-11-13 - 2007-11-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2007) The Co-production of Gender and Technology. Gender, medicine and science, forskerkurs . Genus, Teknik og Organisation; Luleå Tekniske Universitet. 2007-11-12 - 2007-11-12.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2007) SOCIAL OR SYNTHETIC LEARNING? IT PROFESSIONALS’ SELF-MANAGEMENT OF KNOWLEDGE. Symposium on Gender, Learning and IT ; Helsingborg. 2007-08-23 - 2007-08-25.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Technologies of learning: Circulating objects of knowledge in software companies. University of Edingburgh, ISST ; 2007-02-12.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) Bill.mrk.:søker jente, rund i kantene. Under Dusken [Avis]. 2006-08-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) Hva skal kona hete?. Nettopp. Senter for Journalistikk, Høgskolen i Bodø [Internett]. 2006-02-16.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) Kritisk til kampanjen. Kvinner i forskning. Ressursbank for likestilling i akademia [Internett]. 2006-02-03.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2006) Yrkeskulturer i tre IKT-bedrifter i Malaysia. Programseminar KIM . Norges forskningsråd; Finse. 2006-05-31 - 2006-06-01.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2006) Re-Locating Software Engineers: From Technologists to Communicators?. Locating engineers: Education, Knowledge, Desire . INES; Blacksburg, Virginia. 2006-09-09 - 2006-09-12.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2006) Technologies of learning. Materialities of organisational politics. Technologies of Nature-Politics . Technology, Innovation and Culture, University of Oslo; Oslo. 2006-02-02 - 2006-02-03.
 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2006) Technologies of learning: Circulating objects of knowledge in software companies. EASST conference ; Lausanne. 2006-08-23 - 2006-08-26.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2006) Autonomy and learning among software specialist in Norway and Malaysia. Annualt meeting for the Society for the Social Studies of Science (4S) . Society for the Social Studies of Science (4S); Vancouver. 2006-11-01 - 2006-11-04.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Co-construction of women and computer science in a transnational perspective: an assesment of main methodological approaches and theoretical foundations. Prøveforelesning . NTNU; Trondheim. 2005-04-07 - 2005-04-07.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Deconstructing the co-construction of gender and technology. 4S 2005 . Society for Social Studies of Science; Los Angeles. 2005-10-20 - 2005-10-22.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Der data er pop blant jenter. Kilden [Internett]. 2005-09-05.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Derfor vil ikke jenter. IT-karriere, utdanningsbilag til Computerworld [Avis]. 2005-02-18.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Jenter uten tasteskrekk. Kaleidoskopet [Internett]. 2005-11-16.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Kvalitet, Kvantitet og Kjønnsstereotypier. Strategier for å løse 'jenter og data' problemet. Genusperspektiv inom Teknik og Naturvitenskap . Vetenskapsrådet; Stockholm. 2005-11-30 - 2005-11-30.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Kvalitet, Kvantitet og Kjønnsstereotypier. Strategier for å løse 'jenter og data' problemet. Forskerkonferanse, "Kjønn, matematikk og teknikk: Hva skjer når de bringes sammen?". . Matematikksenteret; Trondheim. 2005-11-20 - 2005-11-20.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Kvalitet, Kvantitet og Kjønnstereotypier. Inklusjonsstrategier. Genusperspektiv inom teknik og naturvetenskap . Vetenskapsrådet, Genuskomiteen; Stockholm. 2005-11-30 - 2005-11-30.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Kvinnenerden kommer!. Forskning.no [Internett]. 2005-04-15.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Mislykket rekruttering av jenter til IKT-studier. Dagsavisen [Avis]. 2005-01-10.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Mission impossible? Rekruttering av kvinner til datastudier. Teknik og Genus symposium . Linköping Universitet, Lund Universitet,Høgskolen i Skövde.; Skövde. 2005-04-27 - 2005-04-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Rekruttering av kvinner til datafag. Kanal 24 [Radio]. 2005-04-15.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2005) Women and Science: The Strenght of Numbers. Strategies to include women to computer science. International workshop on Women and Science . University of Udine, Italy; Udine, Italy. 2005-01-24 - 2005-01-24.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2005) Teknologipolitikk, likestilling og arbeidsvilkår i IKT-bransjen: Transnasjonale perspektiver. Seminar, NFR; Program for Kommunikasjon, informasjon og medier . Norges Forskningsråd; Jægtvolden Fjordhotell. 2005-05-25 - 2005-05-26.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora; Nestvold, Birgit; Sørensen, Knut Holtan. (2005) When hackers become parents. Coming of age in the ICT industry. Annual meeting, Society for social studies of science ; Pasadena, CA. 2005-10-20 - 2005-10-22.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora; Sørensen, Knut Holtan. (2005) Paradoxes of gender and ICT policy. A comparative study. Gender and ICT symposium, Manchester . University of Manchester; Manchester Conference Center. 2005-02-01 - 2005-02-01.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora; Sørensen, Knut Holtan. (2005) Paradoxes of gender and ICT policy. A transnational perspective. Women and Information Society Conference . Ministry of Foreign Affairs of Finland, WomenIT; Helsinki. 2005-11-28 - 2005-11-29.
 • Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora; Sørensen, Knut Holtan. (2005) The Co-Production of Gender and ICT Policy in a Transnational Perspective. Annual meeting, Society for Social Studies of Science ; Pasadena. 2005-10-20 - 2005-10-22.
 • Lagesen, Vivian Anette; Nestvold, Birgit; Levold, Nora; Sørensen, Knut Holtan. (2005) When hackers become parents. Coming of age in the ICT industry. Workshop on gender and technology . Helsinki School of Economics; Helsinki. 2005-11-29 - 2005-11-29.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2005) CYBERFEMINISM REVISITED: IS ICT EITHER FEMININE OR MASCULINE?. 55th Annual meeting International Communication Association ; New York. 2005-05-27 - 2005-05-30.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) A cyberfeminist utopia?. Professional learning in a changing society . Institute for Educational Research, University of Oslo; University of Oslo. 2004-11-25 - 2004-11-27.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Getting more women into computer science and engineering. Women in computing professions: Will Internet make a difference? . Oxford Internett Institute; Oxford. 2004-06-17 - 2004-06-18.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) How to get more women into computer science?. Symposium on gender and ICT: Strategies of inclusion ; Brüssel. 2004-01-20 - 2004-01-20.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) How to get more women into computer science. Symposium Gender and ICT: Strategies of Inclusion . [Mangler data]; Brüssel. 2004-01-20.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Stabile og ustabile kjønnsobjekter. Tradisjon og fornyelse i teori, begrep og tilnærminger . Senter for Teknologi og Samfunn, NTNU; Trondheim. 2004-12-13 - 2004-12-14.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) The strength of numbers? Or must computer science be reformed to attract women?. 4S (Annual meeting of the Society for Social Studies of Science) . Society for Social Studies of Science; Paris. 2004-09-25 - 2004-09-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Why is computer science a gender authentic choice for women? Gender and technology in a cross-cultural perspective. Symposium Gender and ICT: Strategies of Inclusion . [Mangler data]; Brüssel. 2004-01-20.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2004) Why is computer science a gender inauthentic choice for women? Gender and technology in a cross-cultural perspective. Symposium on gender and ICT: Strategies of inclusion ; Brüssel. 2004-01-20 - 2004-01-20.
 • Lagesen, Vivian Anette; Faulkner, Wendy; Sørensen, Knut Holtan. (2004) Gender talk. PUBLIC PROOFS Science, technology and democracy. 4S and EASST conference, Paris ; Paris. 2004-08-26 - 2004-08-28.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Advertising women to computer science (or was it the other way around?). Gender and ICT: Where are we at? . [Mangler data]; University of Amsterdam. 2003-01-17.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) I hear voices... The ethos of gender and computer science in Norway and Malaysia. Gender, Science and Technology . [Mangler data]; Trondheim. 2003-05-24.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) I hear voices...The ethos of gender and computer science in Norway and Malaysia. Society for Social Studies of Science (4S) 27th annual Conference . [Mangler data]; Atlanta, USA. 2003-10-18.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Interviewing as trading in a cross-cultural perspective. Comparisons and contrasts. Tricky questions on how to work with analyses of qualitative materials from two or more countries. Presentations and discussions of papers from the network members, chair Carol Bacchi . [Mangler data]; Umeå, Sweden. 2003-12-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Making computers feminine? A study of women computer science students in Malaysia. Cultures of Technology, workshop organised by Department of Interdiciplinary studies, NTNU . [Mangler data]; Sverresborg Folkemuseum. 2003-09-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) Panelinnlegg: om workshopen "Heterogenitet @ Teknovitenskap>Kyberfeminisme?". Kjønnsmakt i Norden, . [Mangler data]; Universitetet i Oslo. 2003-06-13.
 • Lagesen, Vivian Anette. (2003) The Women and Computing Initiative: Strategies for re-defining the gendered meaning of computer science. Gjesteforelesning . University of California, Los Angeles; University of California, Los Angeles, USA. 2003-10-14.