73596701 95048228
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 2 * 2529B

Bakgrunn og aktiviteter

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Forskningsadministrasjon
  • Tildeling av vitenskapelige/faglige reiser
  • Tildeling av forskningsmidler
  • CRIStin
  • Utredningsoppgaver
 • Administrasjon av ph.d.-studier med ansvar for ph.d.-programmet i tverrfaglige kulturstudier og ph.d.-programmet i historie og kulturfag
  • Opptakssøknader
  • Doktorgradsavtaler
  • Midtveisevalueringer
  • Innlevering av avhandling
  • Generell oppfølging og spørsmål
 • Fakultetets CRIStin-superbruker

 

UTDANNING:

Master i filosofi fra UiO, Bachelor i filosofi fra NTNU, Fagforfatter fra HiO + diverse teknologiske og økonomisk-administrative fag

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling