Bakgrunn og aktiviteter

Solhaug er utdannet statsviter og er professor i samfunnsddidaktikk og pedagogikk.

Forskning har tema: Demokrati, medborgerskap i utdanning og lærerutdanning. Nyere forskning  har fokus på medboreres deltakelse, politisk identitet.og interkulturelle kompetanse.

Solhaug underviser demokrati og medborgerskap i utdanning, identietet og kvantitativ metode..

Han underviser demokrati og medborgerskap og samt innføringskurs i kvantitativ metode på PHD- og masternivå. Videre underviser og veileder på alle nivåer i lærerutdanningen.

Solhaug er leder for "Citizenship standing group" på European Consortium of Political Research ECPR.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Solhaug, Trond; Børhaug, Kjetil. (2012) Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-02050-1.
 • Solhaug, Trond; Børhaug, Kjetil; Stugu, Ola Svein; Haugaløkken, Ove Kr.. (2012) Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2916-5.

Del av bok/rapport

 • Solhaug, Trond. (2012) Nasjon, medborgerskap og skolen. Skolen, nasjonen og medborgaren.
 • Solhaug, Trond. (2010) Steinerskolen i et demokratisk perspektiv. Liv Laga Erfaringer fra Steinerskolen.
 • Solhaug, Trond. (2008) Realistic Participation in Democratic School-institutions of Pseudo-democracy in Norway? Critiquing Two Secondary School Models. Political Culture, Socialization, Democracy, and Education.
 • Solhaug, Trond. (2006) Bildungsreform für soziale Gleichheit oder fortgesetzte Ungleichheit? Eine Analyse der norwegischen Schulreform in demokratischer perspektive. Bildungspolitik und Bildungsforschung: Herausforderungen und Perspektiven fur Gesellschaft und Gewerkschaften in Deutschland.
 • Solhaug, Trond. (2006) Strategisk læring i samfunnsfag. Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis.
 • Solhaug, Trond. (2005) Elevmedvirkning og danning. Fagenes begrunnelser. Skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv.

Rapport/avhandling

 • Knutas, Kerstin Agneta; Solhaug, Trond. (2010) Som en sang i sinnet - som et eneste sollyst minne. Elevers utbytte av folkehøgskolen. 2010. ISBN 978-82-7570-219-5.
 • Eide, Trude Hella; Solhaug, Trond. (2008) Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvik regionen 2004-2007 Sluttrapport fra følgeforskningen: ØF-rapport nr. 06/2008. 2008. ISBN 978-82-7356-627-0.
 • Solhaug, Trond; Halvorsen, Kjell Atle. (2008) IKT og Læring i videregående skole i Nord-Trøndelag. 2008.
 • Fosse, Britt Oda; Solhaug, Trond. (2007) Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Evalueringsrapport 2007. 2007. Acta Didactica (2007).
 • Solhaug, Trond. (2003) Utdanning til demokratisk medborgerskap. Unipub forlag. 2003.