Bakgrunn og aktiviteter

Som leder av forskningsgruppa Exercise, Cardiometabolic Health and Reproduction, er mine hovedinteresser innen forskning trening som forebyggende eller behandlende medisin for livsstilssykdommer, og for fertilitet og svangskapsutfall.

Doktorgrad: Aerobic exercise in coronary heart disease (2010). Avhandlingen inneholder tre artikler på effekter av trening, og spesielt treningsintensitet, for økning i fysisk kapasiet og overlevelse for personer med koronar hjertesykdom.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Moholdt, Trine. (2009) Hjertesvikt. Aktivitetshåndboken - fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

Rapport/avhandling

  • Moholdt, Trine. (2010) Aerobic exercise in coronary heart disease. 2010.