Bakgrunn og aktiviteter

Fagbakgrunn

  • sosiolog
  • bakgrunn som forskar og innafor administrasjon av oppdragsfinansierte forskingsprosjekt

Arbeidsoppgåver og ansvarsområde

  • leiarstøtte for nestleiar forsking
  • sekretær for forskingsutvalet
  • administrering av interne forskingsmiddel
  • adminstrering av søknadar om opprykk og forskingstermin
  • lokal ressurs Cristin
  • saksførebuing
  • forskingsstrategisk arbeid

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Holter, Trine; Brandth, Berit. (2005) Tidskonto: Valgfrihet for elitemødre?. Valgfrihetens tid. Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet.

Rapport/avhandling