Torkel Haugan Hansen

Universitetslektor Institutt for lærerutdanning
73559801
Rotvoll Bygg C, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Hansen, Torkel Haugan. (2005) Mathematics integrated in a job-function. In Lindberg, L. (ed.) "Bildning" and/or Training, ALM11. Proceedings of the 11th International Conference on Adult Learning Mathematics. IPD-Reports.

Del av bok/rapport

  • Hansen, Torkel Haugan. (2005) Et øre mot taus kunnskap - implikasjoner for forskningsprosessen. Fasetter i voksnes læring.