Tore Hugubakken

Kommunikasjonsrådgiver/HR-rådgiver Kommunikasjonsavdelingen HR- og HMS-avdelingen
91114125
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 312

Bakgrunn og aktiviteter

I perioden 01.10.17-30.11.17 jobber jeg både i Kommunikasjonsavdelingen og HR- og HMS-avdelingen (Faggruppe for kompetanse- og ledelsesutvikling)
 

Arbeidsområder i HR- og HMS-avdelingen

  • Kartlegging av opplæringsbehov
  • Kompetanseutvikling
  • Læringsportalen

Arbeidsområder i Kommunikasjonsavdelingen

  • Nettsider (forvaltning og rådgivning)
  • Webstatistikk
  • Intern kommunikasjon