Torbjørn Rundmo

Professor Institutt for psykologi
73591656
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 12 * 421

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt, NTNU (siden 1999). Før jeg begynte i stillingen i samfunnspsykologi var jeg professor i arbeids- og organisasjonspsykologi (1998-1999), førsteamanuensis i helsepsykologi (1993-1998) og førsteamanuensis i sosialpsykologi (1992-1993) ved NTNU. Jeg er utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Bergen (1983) og er autorisert psykolog. I tillegg har jeg en samfunnsvitenskapelig cand.mag.- grad fra samme universitet (1982) med fagene sosiologi, offentlig administrasjons- og organisasjonskunnskap, og samfunnskunnskap. Jeg har doktorgrad i psykologi (dr.philos.) ved Universitetet i Trondheim (1993) og ble utnevnt til æresdoktor (fil.dr.h.c.) ved Handelshøgskolen i Stockholm (2005) for min forskning innenfor området risiko og sikkerhet. Jeg ble innvalgt som medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) i 2005. Jeg er medlem i Editorial Boards i tre forskningstidsskrifter: Journal of Risk Research (Routledge, Taylor & Francis publ); Safety Science (Elsevier publ.); og International Journal of Quality, Statistics and Reliability (Hindawi publ.). Bibliografisk omtale omfatter 2000 Outstanding Intellectuals of the 21th Century 2007, 2009; Man of the Year 2007; Who's Who in the World, 2008, 2009, 2010; Who's Who in Medicine and Healthcare 2006-2007; og International Health Professional of the Year 2007. Mine forskningsinteresser omfatter bl.a. sikkerhetspsykologi og risikovurderinger i transport, arbeidsliv og miljø; risikopersepsjon og forholdet mellom persepsjon, beslutninger og atferd; organisasjon og sikkerhet; sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse; miljøpsykologi og særskilt forhold som har betydning for valg av miljøvennlige transportmidler; og evalueringsforskning knyttet til samfunnspsykologiske endringsprosesser og intervensjoner i helsefremmende arbeid. Jeg veileder studenter innenfor flere ulike områder i psykologi. Se gjerne på mine forskningspublikasjoner, som er fritt tilgjengelige via Cristin, og ta kontakt om du ønsker det.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner