Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Morken, Tora Sund. (2013) Brain development and metabolism after hypoxia-ischemia and varying oxygen levels in the neonatal rat studied with 13C-MR spectroscopy and multimodal MR imaging. 2013. ISBN 978-82-471-4861-7.