Tone Pernille Østern

Professor, fagseksjonsleder Kunstfag, kroppsøving og idrett Institutt for lærerutdanning
73598154
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Tone Pernille Østern, PhD (Dr. of Arts in dance), er dansekunstner/koreograf på det frie scenekunstfeltet og fra 2016 professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved Instiutt for lærerutdanning, NTNU. År 2011 var hun skapende fylkeskunstner i Sør-Trøndelag fylkeskommune. For Østerns kunstneriske virke se www.dance-company.no og www.danselaboratoriet.no. Årene 2010-16 var hun faggruppeleder for kunstfag, mediefag og idrett ved Program for lærerutdanning (del av Instiutt for læreutdanning fra år 2017), der hun også er fagansvarlig for mastergraden i kunstfagdidaktikk.

Bakgrunn

Jeg etablerte meg som dansekunstner i Trondheim fra 1999, da jeg flyttet til Norge fra studier og jobb i Finland, England og Sverige. Jeg har finsk lærerutdanning (Åbo Akademi University), dans/dansepedagogikkutdanning fra Jyväskylä (Jyväskylän Yliopisto University), London (Laban Centre for Movement and Dance) og Stockholm (Dans- och Cirkushögskolan), samt PhD i dansekunst fra Helsingfors (University of the Arts Helsinki).

I Trondheim etablerte jeg Inclusive Dance Company år 2000 sammen med dansekunstnerkollegaer Arnhild Staal Pettersen og Luis Della Mea; et kompani som ble startet med særlig interesse for deltagende, utforskende og nyskapende koreografiske prosesser og produkter. Vi jobber med dans gjennom et relasjonelt kunst- og læringssyn med deltakere i alderen 0-80 år, på det frie scenekunstfeltet, i ulike skoleslag og kontekster. År 2001 startet Inclusive Dance Company Danselaboratoriet som et pilotprosjekt. Fra 2003 ble gruppen mitt doktorgradsprosjekt i dansekunst ved Teaterhögskolan i Helsingfors, samtidig som det også ble et satsningsprosjekt ved Trondheim kommunes Kulturenhet. Forsknings- og utviklingsprosjektet resulterte i PhD-avhandlingen Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring dance improvisation with differently bodied dancers (2009), samt en rekke forestillinger som er dokumentert i video, bilde og tekst på www.danselaboratoriet.no.

Dette arbeidet danner den praksisbase jeg står på som professor i kunstafagdidaktikk med vekt på dans. I mitt utviklings- og forskningsarbeid som kunstfagdidaktiker er jeg orientert mot fem tematiske hovedområder: a) dans i dialog med samtiden, b) kroppslig læring og undervisning, c) estetisk tilnærming til læring, d) koreografiske prosesser og e) forskningsmetodologisk utvikling på det (kunstfag)didaktiske feltet..

Annet

- grunnlegger og tidligere leder for Danselaboratoriet (www.danselaboratoriet.no), Danseteateret55+ og MultiPlié dansefestival (www.dansit.no).
- styreerfaring fra DansiT (Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag), Teaterhuset Avant Garden, Norske Dansekunstnere, Carte Blanche og Norsk Scenekunstbruk.
- redaksjonskomitémedlem i dansefagbladet På Spissen, der jeg fra år 2015 har ansvar for publisering av vitenskapelige artikler. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Østern, Tone Pernille. (2016) 200 milliarder og 1 - et kunstprosjekt og didaktisk FoU-prosjekt. 200 milliarder og 1
 • Østern, Tone Pernille; Della Mea, Luis; Strugstad, Live; Stokke, Pekka; Haltvik With, Berit. (2014) Stjernestøv. Stjernestøv
 • Østern, Tone Pernille. (2012) SPACE ME, danseforestilling for unge og voksne. SPACE ME
 • Ane, Aass; Østern, Tone Pernille. (2011) Appelsiner og sitroner. Appelsiner og sitroner

Del av bok/rapport

 • Østern, Tone Pernille. (2016) Å la kroppslig kunnskaping flyte fram og tilbake i en kunstnerisk-koreografisk veiledningsprosess. Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv.
 • Østern, Tone Pernille; Channells, Philip. (2016) Deep Learning and Teaching as Affordances of Inclusive Dance and Arts Education. International Yearbook for Research in Arts Education. AT the Crossroads of Arts and Cultural Education: Queries Meet Assumptions.
 • Knudsen, Kristian Nødtvedt; Østern, Tone Pernille. (2015) Rektor, kend din krop - med kroppen som et spejlbillede. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
 • Østern, Tone Pernille. (2015) To Body. International Yearbook for Research in Arts Education. The Wisdom of the Many- Key Issues in Arts Education. Volume 3 (2015).
 • Østern, Tone Pernille. (2014) Den skapende og undervisende dansekunstneren. Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning.
 • Østern, Tone Pernille. (2014) "Det var på en måte en dans som fortalte en historie, og som viste følelsene deres".Ungdomsskoleelever skriver anmeldelser av forestillingen SPACE ME. Sanselig didaktisk design. SPACE ME.
 • Østern, Tone Pernille; Engelsrud, Gunn. (2014) Læreren-som-kropp. Kontakt, kommunikasjon og ledelse som lærerkropp. Dramaturgi i didaktisk kontekst.
 • Østern, Tone Pernille; Strømme, Alex. (2014) Jeg og verdensrommet. Undring som veiviser for utvikling av sanselig didaktisk design. Sanselig didaktisk design. SPACE ME.

Andre

 • Østern, Tone Pernille. (2016) Dansens bidrag til kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingskonferansen . Norges Idrettshøyskole; Oslo. 2016-06-11 - 2016-06-11.
 • Østern, Tone Pernille. (2016) Stjernestøv. Danseforestilling 12.02.2016 kl. 09.30 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Bærum kulturhus; Bærum. 2016-02-12 - 2016-02-12.
 • Østern, Tone Pernille; Mickaël, Phelippeau. (2016) Open artistic discussion between Tone Pernille Østern (NTNU) and choreographer Mickaël Phelippeau about his work "Pour Ethan" and "Kritt". Open artistic discussion [Kunstnerisk og museal presentasjon] . MultiPlié dansefestival, Senter for Dansekunst i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2016-04-14 - 2016-04-14.
 • Østern, Tone Pernille. (2015) NRK P1 nyhetsmorgen torsdag 26.03.2015. NRK Nyhetsmorgen P1+ [Radio]. 2015-03-26.
 • Østern, Tone Pernille. (2015) Particulas (Stjernestøv). Danseforestilling, 27.11.2015 kl. 15 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Café Müller; Buenos Aires. 2015-11-27 - 2015-11-27.