Tomas Moe Skjølsvold

Forsker Institutt for tverrfaglige kulturstudier

73550189
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5*5453b

Bakgrunn og aktiviteter

MA i Sosiologi, PhD i STS. Arbeider med Smartgrid, fornybar energi og klima. Ellers: innovasjon, teknologiforståelse og brukere. Bærekraft og kontroverser