Tomas Moe Skjølsvold

Forsker Institutt for tverrfaglige kulturstudier

73550189
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5*5453b

Bakgrunn og aktiviteter

MA i Sosiologi, PhD i STS. Arbeider med Smartgrid, fornybar energi og klima. Ellers: innovasjon, teknologiforståelse og brukere. Bærekraft og kontroverser

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Skjølsvold, Tomas Moe. (2015) Vitenskap, teknologi og samfunn. En introduksjon til STS. Vitenskap, teknologi og samfunn. En introduksjon til STS. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-47889-6.

Del av bok/rapport

  • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe. (2015) The Global Warming of Climate Science: Climategate and the Construction of Scientific Facts. The Global Warming of Climate Science: Climategate and the Construction of Scientific Facts. Climates and Cultures.
  • Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Dugstad, Jon. (2013) Building on Norway's Energy Goldmine: Policies for Expertise, Export, and Market Efficiencies. Building on Norway's Energy Goldmine: Policies for Expertise, Export, and Market Efficiencies. Renewable Energy Governance: Complexities and Challenges.
  • Skjølsvold, Tomas Moe. (2012) Power plants. Power plants. Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage.
  • Skjølsvold, Tomas Moe. (2012) Publics in the Pipeline. On Bioenergy and its Imagined Publics in Norway and Sweden. Publics in the Pipeline. On Bioenergy and its Imagined Publics in Norway and Sweden. Past and Present Energy Societies. How Energy Connects Politics, Technologies and Cultures.

Rapport/avhandling

  • Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut Holtan. (2012) Towards a new sociology of innovation. The case of bioenergy in Norway and Sweden. Towards a new sociology of innovation. The case of bioenergy in Norway and Sweden. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2012. ISBN 978-82-471-3717-8.