73550189 93634270
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5453b

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forsker tilknyttet senter for bærekraftige energistudier (CenSES). Her leder jeg en arbeidspakke med fokus på Norske overgangsstrategier for å nå et grønt energisystem (Les mer her). Jeg har mastergrad i Sosiologi med fokus på teknologi- og ressusrsforvaltning i utviklingsprosjekter og er PhD i teknologi- og vitenskapsstudier, med særlig fokus på problemstillinger knyttet til energiteknologisk innovasjon og samfunnsendring.

For tiden underviser jeg også KULT3304 Teknologi, innovasjon og samfunnsendring, og veileder gjerne motiverte masterstudenter - særlig med interesser på energifeltet.

Forskningsinteresser

 • Teknologiens og vitenskapens rolle i samfunnet og samfunnsendringer
 • Grønn omstilling: sosiale, politiske og teknologiske utfordringer
 • Smartgrid, fornybar energi og samfunnsendring
 • Produksjon og forståelse av klimakunnskap
 • Klimakommunikasjon
 • Samfunnsteori

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Skjølsvold, Tomas Moe. (2015) Vitenskap, teknologi og samfunn. En introduksjon til STS. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-47889-6.

Del av bok/rapport

 • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe. (2015) The Global Warming of Climate Science: Climategate and the Construction of Scientific Facts. Climates and Cultures.
 • Henriksen, Ida Marie; Skjølsvold, Tomas Moe; Grønning, Ingeborg. (2013) The Cafè Community. Cafè Society.
 • Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Dugstad, Jon. (2013) Building on Norway's Energy Goldmine: Policies for Expertise, Export, and Market Efficiencies. Renewable Energy Governance: Complexities and Challenges.
 • Skjølsvold, Tomas Moe. (2012) Power plants. Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage.
 • Skjølsvold, Tomas Moe. (2012) Publics in the Pipeline. On Bioenergy and its Imagined Publics in Norway and Sweden. Past and Present Energy Societies. How Energy Connects Politics, Technologies and Cultures.

Rapport/avhandling

 • Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut Holtan. (2012) Towards a new sociology of innovation. The case of bioenergy in Norway and Sweden. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2012. ISBN 978-82-471-3717-8.

Andre

 • Skjølsvold, Tomas Moe. (2016) Smart teknologi, smarte byer, grønne skift. Hva betyr det at noe "virker" i praksis?. Byutviklingsseminar, Trondheim Kommune . Trondheim Kommune; Fylkestingssalen. 2016-04-01.
 • Skjølsvold, Tomas Moe. (2015) How smart grids can be understood from a social science perspective (Or: why it cannot work or be understood without it). Think Smarter Than Smart Energy Systems, international students autumn course . BEST Trondheim; 2015-10-05 - 2015-10-14.
 • Skjølsvold, Tomas Moe. (2015) Hvordan kan vi alle bli hverdagshelter i klimaets tjeneste? Sofasamtale med Leo Ajkic. EFIKS 2015 ; 2015-10-13 - 2015-10-14.
 • Skjølsvold, Tomas Moe. (2015) Sparer vi strøm når den er billig?. Her og Nå, NRK P1 [Radio]. 2015-01-29.
 • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe; Throndsen, William. (2014) Strømkundene gjør ikke som forventet. Adresseavisen [Avis]. 2014-12-08.