Tomas Moe Skjølsvold

Forsker Institutt for tverrfaglige kulturstudier

73550189 Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5*5453b

Bakgrunn og aktiviteter

MA i Sosiologi, PhD i STS. Arbeider med Smartgrid, fornybar energi og klima. Ellers: innovasjon, teknologiforståelse og brukere. Bærekraft og kontroverser

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Skjølsvold, Tomas Moe. (2012) Power plants. Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage.
  • Skjølsvold, Tomas Moe. (2012) Publics in the Pipeline. On Bioenergy and its Imagined Publics in Norway and Sweden. Past and Present Energy Societies. How Energy Connects Politics, Technologies and Cultures.

Postadresse

Institutt for tverrfaglige kulturstudier Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge